Nyitólap
ÉLŐ ROVÁS
A magyar rovásírás szabványosításáról ...

A magyar rovásírás szabványosításáról és nyílt levelek
a Rovás.info-n megjelenő írásokkal kapcsolatban

Wittner Máriát idézem és ez most az ünnep közeledtével különösen időszerű:

"Vannak akik 1956-ért élnek és vannak, akik 1956-ból élnek." Ez tökéletesen illik a rovásírásra is. Legjellemzőbb Forrai Sándor esete, aki egész életében a legegyszerűbb módon élt, semmiféle anyagi hasznot nem húzott a rovásírásból, ellentétben az őt életében és halála után is lejáratni akarókkal.

Jelenleg, 2014 októberében a rovásírók jelentős része már 2 és fél éve tűri a Rovás Alapítvány honlapján (Rovás.info) és ugyanettől a társulattól a Facebookon megjelenő lejárató, félrevezető, valótlan, durva tartalmakat, azért, mert nem fogadták el Dr. Hosszú Gábor Unicode beadványát, melyben ő a magyar rovásírást a kazár írásból eredeztette.Talán tovább is tűrtük volna, ha nem jelenik meg a Magyarok Világszövetsége hírlevelei között Gyetvay György Gergely történész nyílt levele. De haladjunk időrendben!

Történetünk 2008 július 12-én kezdődik, amikor dr. Hosszú Gábor villamosmérnök, egyetemi docens a Budapesti Műszaki Egyetemen egy értekezletet szervezett, melynek tárgya volt a magyar rovásírás felvétele a nemzetközi Unicode rendszerbe, annak érdekében, hogy számítógépen, programok telepítgetése nélkül is használható legyen nemzeti írásunk. A meghívottak között volt Michael Everson, az USA-ban született, Írországban élő kódolási szakértő is, két magyar munkatársával, Szelp Szabolcs nyelvésszel és Joó Ádám informatikussal.

Többek között jelen volt még Libisch Győző az Ómagyar Kultúra Baráti Társaságot képviselve, Tiszáné Bencsik Mária és Tisza András, akiket Szakács Gáborral mi kértünk fel a részvételre, hogy velünk együtt képviseljék a Forrai Sándor Rovásíró Kört. A hangulat feszült volt, mert a két csapat között (Hosszú Gábor társai Rumi Tamás és Sípos László voltak) komoly ellentétek érződtek, bár ennek okáról mi nem tudtunk és ma sem tudunk semmit. (Hosszú Gábor több rovásírással foglakozó személyt meghívott, akik azonban a munkában nem óhajtottak részt venni, viszont az alakuló szabvány bírálatában annál inkább jeleskedtek később.) A megbeszélés fő tárgya a bekerülő betűk alakja volt. Szakács Gáborral és Tisza Andrásékkal igyekeztünk minél több Forrai féle jelformát bejuttatni - sikerrel, majd mindenki hazament.

Úgy véltük, hogy ezzel sínre került a beadvány ügye, azonban rövid időn belül Hosszú Gábor felvetette, hogy Eversonék nélkül, önállóan kéne beadni egy szabványtervezetet, ezért levelező csoportokat hozott létre a rovásírók között, ahol a néhány előre vivő javaslat mellett teljesen felesleges és értelmetlen viták zajlottak. Az idő pedig szépen múlott.

Ugyanez év októberében Hosszú Gábor és csapata egy tanácskozást hívott össze Gödöllőre, melyen erdélyi rovásírók is jelen voltak. (Ezt a történelmi Magyarországhoz tartozó területet a Rovás.infon megjelent tudósítás Romániának nevezi)

Úgy tűnt, hogy a tanácskozáson nagyon demokratikus az ügymenet, "szekciók" alakultak, határozatok születtek, azonban a nagy szekciózás és határozathozatal közepette, a júliusi megbeszéléstől eltérően bekerült fondorlatos módon a tervezetbe az X, Y, W, Q, mint "újkori ligatura". Ez ellen csak Zomoráné Cseh Márta erdélyi rovásírás oktató, Szakács Gábor és én tiltakoztunk, átlátva a trójai faló trükköt, de a demokratikus többség éreztette velünk, hogy csak kerékkötők vagyunk, mert már sötétedett és akadályoztuk a gyors határozat hozatalt, melynek még aznap este halaszthatatlanul meg kellett történnie, mint Hosszú Gábor többször hangsúlyozta.

Ismét hazamentünk, hosszú ideig nem történt semmi, majd 2012 tavaszán a Magyarok Világszövetsége tájékoztatta a rovásírókat, hogy Hosszú Gábor a gödöllői tanácskozás résztvevőinek megkérdezése nélkül megváltoztatta a beadványt és a kazár rovásírást - mint amelyből szerinte a székely-magyar rovásírás származik - beemelte újabb szabványtervezetébe. (2009-es Rovás Alapok c. kiadványukban már táblázatban mutatták ezt a felfogásukat)

Idézet Hosszú Gábor 2012 január 11-i ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N4183 számú beadványából (jelenleg is olvasható a világhálón):

"The proposed Rovas blockis intended to represent a unified script that covers the Szekely-Hungarian Rovas, Carpathian Basin Rovas, and Khazarian Rovasalphabets." (Az előterjesztett rovás anyagnak az a célja, hogy bemutasson egy egységes írást, amely magába foglalja a Székely-magyar rovás, a Kárpát-medencei rovás és a Kazár rovás ábécéit.) Bekerült a hiteles, történelmi rovásemlékeken nem szereplő Q, X, Y, W, valamint tévesen kazár emléknek nyilvánították az erdélyi, alsószentmihályi rovásemléket. A beadvány érdekessége az is, hogy a szakirodalmából hiányzik Forrai Sándor, viszont ilyen "komoly tudományos források" jelennek meg, mint:
"Rumi, Tamás (2008-2009): Personal communications.
Sólyom, Ferenc (2009): Personal communications partly through Tamás Rumi",
vagyis személyes beszélgetések Rumi Tamással, vagy részben Rumi Tamás közvetítésével.

Ezért került sor a Szondi Miklós által szervezett "Egységes rovás" elnevezésű solti tanácskozásra, 2012 április 21-22-én. Itt a részt vevők nagy többsége ismét Michael Eversont kérte fel, akit Hosszú Gábor miatt hűtlenül elhagytunk 2008-ban. A tanácskozáson 33 fő szavazott Michael Everson és Szelp Szabolcs tervezetére, Hosszú Gáboréra pedig 2 fő. A Rovás Alapítvány csapatából 2 fő, Rumi és Sípos volt jelen.

Ez után szaporodtak meg a Hosszú Gábor beadványát támogató Rovas.info honlapon a valótlanságok, sértegetések, torzképek, otromba gúnyolódások, szakmaiság megkérdőjelezése azokkal szemben, akik nem értettek egyet az elkazárosodással. (A Rovás. info készítői közül sem szakmabeli senki, egyikük sem nyelvész, régész vagy történész.)

Mindezek mellé odaállt a Jobbik nevű párt, főként Szegedi Csanád, aki 2006-tól 2012-ig a Jobbik alelnöke volt. Sípos László pedig a Jobbik európai uniós képviselőjelöltje, 2014-ben a szolnoki önkormányzati választások jelöltje, mint a Magyarok Világszövetségétől tudjuk.

A kazármentes szabványért kemény harcot vívtak Szondi Miklósék a Szabványügyi Testületben. Anyagi áldozatot vállaltak, többen vidékről utaztak fel Pestre és volt, amikor testületi tagságuk ellenére be sem engedték őket a Testület épületébe, hanem a Horváth Mihály tér játszóterén kellett a megjelent 21 főnek megtartani találkozójukat, 2012/11/29-én, tehát hidegben. (Frigyesi Piroska és Szondi Miklós levele alapján)

Több rovásírás irányzat képviseltette magát 2012. augusztus 18-án a Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében megszervezett Élő rovásírás című kerekasztalon, amelyen dr. Mandics György matematikus, művelődéstörténész és Gyetvay György Gergely történész, a Magyarok Világszövetségének a székely-magyar rovásírás szabványosításával megbízott testületének vezetője elnökölt. Részt vett a Magyar Szabványügyi Testület 3 tagú küldöttsége is, Pónyai György ügyvezető igazgató vezetésével, Joó Ádám pedig Michael Everson csapatából és Sípos László is, a Rovás Alapítvány elnöke. Ekkor véleményeztük Everson és Szelp Szabolcs beadványát. Egyet értettünk abban, hogy az X, Y, W, Q -nak, mint idegen betűknek semmi keresnivalója a szabványban, annál is inkább, mert az eddig ismert hiteles rovásemlékeken nem szerepelnek.

Itt ajánlottam, hogy kerüljön be a szabványba, hogy a rovásbetűink alakilag egyeznek a Kr. e. 5. és 3. évezred között a Kárpát-medencében virágzott Tordos-Vinca műveltség jeleivel, ez helyi eredetükre utalhat. Emiatt és az X, Y, W, Q elutasítása miatt nem lehet ráfogni, hogy idegen, magyar ellenes az Everson féle szabvány, mert a Hosszú féle beadvánnyal szemben felvetettük a kárpát-medencei eredet lehetőségét és elutasítottuk az idegen betűket.

A Rovás.info részéről többször megjelenő hamis vád "a magyar rovás runásítása", nem Everson és Szelp találmánya. A külföldi szakirodalomban a magyar rovásírás elnevezése régóta "Hungarian Runic Writing". Sajnálatos, hogy a másokon állandóan a szakmaiságot számon kérő Rovás.info szerkesztői nem ismerik a külföldi szakirodalmat. Itt mellékelem az 1961-ben angol fordításban megjelent Magyar Adorján füzet, Az Ős magyar rovásírás fordításának borítóját. 1961-ben Michael Everson 2 (kettő) éves volt, Szelp Szabolcs pedig meg sem született, így nem runásíthatták a magyar rovásírást. Alapfokú angol tanfolyam sem ártana a Rovás.info-nak, a runa ugyanis rune, a runic pedig runa szerű. Minden rosszindulatú, hamis állításukat hasonlóképpen lehetne cáfolni, ha lenne az embernek kedve állandóan alantas dolgokkal foglakozni. (Kérem a rovás.info-t, amennyiben a képet felhasználják, szokásuktól eltérően hivatkozzanak a képforrásra. Jellemző szokásuk ugyanis, hogy honlapunkról és Szakács Gábor írásaiból "vesznek át" hivatkozás nélkül képeket, miközben folyamatosan sértő valótlanságokat közölnek róla.)


Angol nyelvű Magyar Adorján kiadás 1961-ből

Michael Everson és Szelp Szabolcs beadványa végül is elfogadásra került 2014-ben, erről Szakács Gábor cikkét, beszélgetését olvashatják Eversonnal honlapunkon az Élő Rovás rovatban.

Bár Szakács Gábor és jómagam nem mindennel értünk egyet ebben a beadványban, (többek között, hogy a zárt E, mely nincs is a rovásemlékeken, lefoglalja a hajlított H formát, Ü-Ű Forraitól eltérő megjelenítése - ezeket jeleztük is), de szakmailag jobb a Rovás.info által sztárolt szabványnál, így a kényszerítő "konszenzus" érdekében Everson tervezetét fogadtuk el, mert különben ismét hosszú évekig várhattunk volna a Unicode-ba való bekerülésre.

A Rovás.info (a Jobbik nevű párt támogatásával, mely képviselőként alkalmazza a Rovás Alapítvány elnökét) két és fél év óta szórja tele valótlanságokkal, durvaságokkal a világhálót azokról, akik a kazáros változatot nem fogadták el. Írásom előtt átnéztem a Rovás.info cikkeit. Itt most nem részletezem, hogy mennyi anyagot, képet találtam, melyet a honlapunkról, könyveinkből vettek át hivatkozás nélkül s mindezért cserébe mennyi sértő valótlanságot kaptunk.

Ennél közérdekűbb, hogy gondolkozzunk el, mi a célja a Rovás.info szerkesztőinek a rovásírás erőszakos, agresszív, provokatív terjesztésével?
Mi a célja annak, hogy szégyenpadra ültetik azokat a településeket, akik nem hajlandók tőlük pénzért fém táblát vásárolni?
Mi a célja annak, hogy a rovás aláírás erőszakos terjesztésével főhivatalnokokat hergelnek nemzeti írásunk ellen? (Mi Szakács Gáborral bizony elég régen a tanúinkkal együtt rovásírással írtuk alá az esküvői anyakönyvet, melyet a Hivatal gond nélkül elfogadott.)
És sorolhatnám hosszan az erőszakos terjesztés hátrányos hatásait. Pl. emiatt nem került be nevesítve a rovásírás az alaptantervbe, mert megvalósulása előtt igen jól időzítették az országházi követelőzéseket a Rovás.info támogatói, a döntéshozók pedig nem vállalták a botrányokat.
Mert ez az erőszakos agresszív és provokatív terjesztés oda fog vezetni, hogy a döntéshelyzetben lévők, akik csak a követelőzéseket, botrányokat, cirkuszokat látják, hallják, olvassák, ki fogják jelenteni: nem akarnak rovásírásról hallani!
És így a Rovás.info szerkesztőinek és támogatóinak, tanácsadóinak sikerül tönkretenni azt a munkát, amit a cserkészek 1945 óta, szakkörszervezők, versenyszervezők, klubvezetők, tanárok, kutatók, mi is Szakács Gáborral és az itt következő levélírók évtizedek óta végzünk.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A nyílt levelek, időrendben:

1: Zomoráné Cseh Márta rovásírás oktató, kutató, terjesztő (Dés, Erdély) Szondi Miklóstól kapott körlevélre válaszol

Nyílt levél a Rovás.infonak

Székely-magyar, székely írás, hun-székely, hun írás, magyar írás, rovásírás, rovás stb. mind helyes elnevezései ősi írásunknak. Ezért nem kell "trianonozni". A legmegfelelőbb általános elnevezés, ami nemzetközileg is megfelel az "ősi magyar írás" "Old Hungarian". Bár a Rovás Alapítvány nem ismeri el, sok fejlődés történt a rováskonferenciákon és a Világkongresszuson történt egyeztetéseken, amiket a rovó társadalom tiszteletben is tart.

A két személyből álló "Rovás.info" nem vállalta az arcát a solti értekezlet után, pedig a színvonalas, építő jellegű viták közepette is mindenki jól érezte magát, akár első látásra is, mert mindannyian az ősi írásunk érdekében gyűltünk ott össze. Akik nem vállalják a személyüket, azok arctalanul és arcátlanul, bármi gyalázatot elkövethetnek, amiért nem hajlandók felelősséget vállalni. Ezt teszi a "Rovás.info". Mert aki vállalja személyét, felelnie kell tetteiért. Ezúttal én sem fedem fel személyüket, (amit már bizonyára tudnak) tisztelettel egyikük régi énjére, aki iránt, évekkel ezelőtt honfitársi és minden rovónak kijáró tisztelettel voltunk.

Tisztelettel megkérem, ismerjék el a vereségüket és próbáljanak építő munkát végezni. Eddig nem volt tapasztalható, hogy ilyesmire törekednének, inkább arra vannak beállítva, hogy mindenütt keresztbe tegyenek, romboljanak, közösségek nemzetünk érdekében végzett törekvéseit meghamisítsák. Nem érdekel, hogy milyen érdekeket kívánnak kiszolgálni, de kikérem az egész rovótársadalom számára, hogy ne gyalázkodjanak, mert avval mindazokat sértik, akiketa 2012 Szelek hava/április 21-22. Solton, valamint 2012 Újkenyér hava/augusztus 18-án az Élő Rovás kerekasztal megbeszélésen a Magyarok Világszövetségének VIII. Kongresszusán Budapesten képviseltünk, közösen az ott jelenlévő nemzeti versenyek képviselőivel: Szakács Gáborékkal, akik a Kárpát-medencei versenyek szervezői, Teleki Józsefékkel az OMT Rovásírás Szakosztálya és a Magyar Cserkészszövetség 15. Bethlen Gábor cserkészcsapat szervezésében megrendezett Nemzeti Rovásversenyek képviselőivel, valamint a többi szervezetekkel, rovásírókörökkel, akik ott képviseltették magukat. Ha az említett szervezetek sok évtizedes versenyszervező és oktatómunkáját tekintjük, az egész történelmi Magyarország rovótársadalmát jelenti. Pontosabban tájékoztattam 2012.november/enyészet hava 6. A Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB 819-es bizottságának írt levelemben, amely a http://www.magyarrovas.hu/?func=cikk&id=level-erdelybol honlapon olvasható. Mindezeken az eseményeken csak két Rovás Alapítvány tag jelent meg, akik önmagukat képviselték. Tegyék már túl magukat ezen és hagyjanak fel a gyalázkodásokkal, az ősi írásunk meghamisításával, a társadalom félrevezetésével!

Dés, Erdély 2014/9/28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2: Gyetvay György Gergely történész, a Magyarok Világszövetségének elnökségi tagja, az MVSZ által a Magyar Szabványügyi Testület Rovás Bizottságába küldött szakértőjének leveléből részlet, melyet Vona Gábornak, a Jobbik elnökének írt.

...Bizonyára nem kerülte el a figyelmedet az a tény, hogy nemzeti kincsünket, a székely-magyar rovásírásunkat súlyos merénylet érte a közelmúltban. Ez a tény ismeretes az egységes rovásíró tábor előtt is, akik mind szakmailag, mind fizikai mivoltukban részesei voltak ennek a merényletnek megakadályozásában. Az történt ugyanis, hogy a nemzeti írásunk, a rovásírás a számítógépes szabványosítás érdekében a rovó szakmai körök egy szakmai konszenzust fogadtak el, melyet 2008-ban egyöntetű szándékkal alá is írtak. Már régen róhatnánk tehát a rovásbetűket a számítástechnikában, ha bizonyos körök ezt a szakmai konszenzust fel nem rúgták volna. Ezek a körök nem csak, hogy felrúgták a közmegegyezést, hanem a székely-magyar rovásírásunkat fel akarták hígítani az ún. kazáriai írással, ami, mint köztudott, semmi esetre sem tekinthető a nemzeti írásunk előzményének.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Most már csak annyi maradt hátra, hogy megnevezzem azokat az egyéneket, akik részt vettek ebben a súlyos nemzetellenes kultúrmerényletben, hiszen éppen ezért fordultam hozzád!

A legnevesebb és politikailag kétségkívül a legnagyobb tekintélyű közöttük Sípos László, a Jobbik Külügyi Kabinetjének alelnöke, a Jobbik EP listáján 5. helyet elfoglaló képviselőjelöltje. Ő az egyszemélyes Rovás Alapítványnak is a vezetője. A második, jó barátja Rumi Tamás, aki a rovas.info főszerkesztője, szintén egyszemélyes intézmény. A harmadik, aki pedig a "szakmai munkát" végezte közöttük, Dr. Hosszú Gábor, a Műszaki Egyetem tanára.

Ők hárman rúgták fel tehát a 2008-ban megkötött szakmai konszenzust és mentek szembe a rovás szakmát képviselő több tucatnyi tudományos szakmai szervezettel.

Mindmáig vártuk intézkedésedet. bíztunk benne, hogy méltányolni fogjátok az EP-választások előtti visszafogottságunkat, hallgatásunkat, hiszen ezt a súlyos ügyet nem teregettük ki, hanem a személyes konzultáció és tájékoztatás eszközéhez folyamodtunk.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gyetvay György Gergely utólagos kommentárja:

Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért párt elnöke válaszolt a levelemre, amely azonban semmi esetre sem szolgált elfogadható érvekkel. Elintézte azzal ugyanis, hogy a levelemben említett Sípos László nem a Jobbik delegáltjaként követte el a szabotázst a székely-magyar rovásírás számítógépes szabványosítása során, hanem magánszemélyként, ehhez tehát neki, mint pártelnöknek semmi köze, különben sem szakértője a rovásírásnak - írta. A Jobbikban pedig tökéletesen végzi a dolgát - tette hozzá.Én erre azt válaszoltam neki, hogy: "Sípos László és "csapata" olyan merényletet követett el nemzeti kincsünk, a rovásírás ellen, ami jóvátehetetlen. Még, akkor is, ha máskülönben jól végzi a dolgát." Megkérdeztem: "Végezheti-e jól a dolgát például az az anya, aki a családban mindent jól végez, csak éppen éjszakánként prostituálódik? Szerintem nem, pedig mondhatnánk, hogy otthon olyan jól főz."

Erre a gyors viszontválaszomra már nem érkezett újabb reagálás, a Jobbik elnöke, tehát nyitva hagyva zárta le ezt a nem éppen elhanyagolható, erkölcsileg rendkívül elítélendő, nemzeti kincsünk elleni merénylet ügyét.

2014/10/ 2.

A teljes levél itt olvasható: MVSZ Sajtószolgálat, 8392/141002

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3: Saját levelem Gyetvay György úrnak (Friedrich Klára nyugdíjas tanár, rovásírás oktató, kutató)

Kedves Gyetvay György!

Először is gratulálok nyílt leveledhez. Rendkívül okos, diplomatikus és igaz.

Leveled Vona Gábor megdöbbentően cinikus, de hála Istennek szemfelnyitóan őszinte válaszával együtt világosan megmutatja, hogy akik az igazi magyar őstörténetet hiszik, tudják, vallják, kutatják, írják, terjesztik, azok számára egyetlen párt sincs. Nincs párt, amelyik ezt felvállalná...Nem vállalja senki a szkíta-hun-avar-magyar őstörténetet, csak sasszéznak a politikai pártok a finnugorok, törökök, kazárok, mongolok, kazakok és még sok mindenki között, ide-oda vándoroltatják a magyarokat és elődeiket, de az igazságot messzire elkerülik. A Jobbik sem mer szembe szállni a kazár, türk, mongol, kazak stb. rokonságot alaptalanul erőltető és a magyarságot sértő elméletekkel. Szakács Gáborral hamar ki is kerültünk a Jobbik Atilla Népfőiskolájáról, amikor ott a magyarság Kárpát-medencei ősiségét bizonyítottuk a rovásírással. De nem a sértődöttség íratja velem a levelet, hiszen bár a hallgatósággal kölcsönösen tiszteltük egymást, a vezetés őstörténeti felfogásával semmiképpen nem érthettünk egyet, tehát néhány azóta történt közeledést elhárítottunk és el is fogunk mindaddig, amíg a Jobbik rovásírás szakértői - tehát a Gyetvay György által említett három személy, Hosszú, Rumi, Sípos nyilvánosan vissza nem vonják a Rovás infón terjesztett valótlanságaikat és bocsánatot nem kérnek, természetesen nem csak tőlünk, hanem a Magyarok Világszövetségétől és a solti értekezlet résztvevőitől is.

Egyetlen egyszer sem állt ki Jobbik vezetősége, sem a Magyarok Világszövetsége mellett, sem a solti rovás értekezleten részt vevő rovásírók mellett, sem mellettünk, amikor a Rovás infó nevű Jobbikos vagy Jobbik közeli honlapon súlyos valótlanságok, félrevezető tartalmak és sértések jelentek és jelennek meg azok ellen, akik nem vállalták a kazáros Unicode beadványt. Elég néhány kommentet elolvasni, hogy ezek a félrevezető tartalmak, valótlanságok milyen hatásosan és veszélyesen befolyásolják azokat, akik nem látnak a színfalak mögé.

2014/10/2

A teljes levél itt olvasható: MVSZ Sajtószolgálat, 8394/141003

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4: Takáts Gyuláné tanár, rovásírás oktató

...A rovásírás megrontóiról már pár évvel ezelőtt szóltam, amikor rovásírást tanítottam és ajándékba az Egri Csillagok c. könyvet kaptam a tanítványoktól. Sajnos nekik is el kellett mondanom, hogy rossz a betűk formája - és x, y, dz, dzs is megjelent a könyvben...

2014/10/3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5: Tisza András az első magyarországi, teljesen rovásírással írt újság kiadó főszerkesztőjének, rovásírás oktatónak levele:

Kedves Gyetvay György Gergely!

Jómagam szintén kezdetektől részt vettem a székely-magyar rovásírás számítógépes szabványosítási folyamatában és csak megerősíteni tudom a nyílt leveledben leírtakat. Kiegészítésként csupán annyit tennék hozzá, hogy kezdetben még én is bíztam a három személy jó szándékú munkájában, de idővel rájöttem, hogy a tevékenységük nem szól másról, mint a folyamat megakasztásáról. Miután látták, hogy ez nem megy, mindent elkövettek, hogy olyan elméleteket kreáljanak, ami elfogadhatatlan minden reálisan gondolkodó magyar ember számára.

A Jobbik által szervezett Atilla Király Népfőiskola előadói sorába engem is meghívtak, de a negyedik előadás előtt egy nappal kaptam a Fejér megyei Jobbik szervezőjétől egy telefont, miszerint "érdeklődés hiányában" a foglalkozásokat megszüntették. Csak erről a résztvevőket elfelejtették értesíteni. Engem az előadás napján a hallgatóságból többen hívtak telefonon, hogy miért nem vagyok ott mert "tele van a terem és várnak". Ebből is látszik, hogy nem csak Szakács Gábort ebrudálták ki az oktatók közül, hanem következetesen mindazokat, akik nem az ő idegen szívű agyalmányaikat tanították.

A Jobbik hozzáállását a nemzeti kérdésekhez jól bizonyítja a bodajki Jobbik alapszervezet által állított rovástábla avatásának esete. Azt tudni kell előzményként, hogy ekkor már több alkalommal meghívtak magukhoz rovást tanítani. Így meghívtak az avatásra is, hogy pár mondatot szóljak a témáról. A tábla az a bizonyos "szabvány" pléhtábla, ami tudvalevőleg a Sipos László, Rumi Tamás, Dr. Hosszú Gábor üzletivállalkozása. Úgy voltam vele végül is ez is rovás, hát részt veszek az avatáson. Nálam a felháborodás érzése akkor keletkezett, amikor a Jobbik megyei képviselője hosszasan ecsetelte, hogy ez az általuk indított és szervezett rovástábla állítási mozgalom, milyen jó dolog is valójában. Az ünnepség utáni baráti pogácsa evés közben nem átallottam felhívni a Jobbikos képviselő úr figyelmét, hogy a rovástábla állítási mozgalmat nem ők, hanem a Magyarok Világszövetsége indítványozta és ehhez ők legfeljebb csatlakozhatnak, de nem ők kezdeményezték. Azóta ide se hívtak többet!

2014/10/9

A teljes levél itt olvasható: MVSZ Sajtószolgálat 8400/141009

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A levelek hatására a lejárató, valótlan, durva tartalmak egy része eltűnt a Rovás.info-ról, de letagadni nem lehet, mert van olyan rovásíró, aki folyamatosan kigyűjtötte és közjegyzőnél letétbe helyezte.

Friedrich Klára

Jegyzetek:
Joó Ádám összefoglaló levele: Mi is zajlik a rovásírás körül? (MVSZ Sajtószolgálat: 7567/120702)
Magyarok Világszövetségének Hírlevelei: MVSZ Sajtószolgálat: 7561/120622, 7563/120707, 7571/120714, 7599/120906, 8186/140125,
Szakács Gábor: Kőbe vésett szabvány (Magyar Demokrata, 2008/7/30)
Szakács Gábor: Kinek az írása (Magyar Demokrata, 2011/18)
Szakács Gábor: Az ómagyar írás győzött (Magyar Demokrata, 2014/10/15)
Szondi Miklós: Az egységes rovás (Solt, 2012)

Nyitólap
ÉLŐ ROVÁS
A magyar rovásírás szabványosításáról ...
Oldal tetejére