Nyitólap
NYITÓLAP


Magyarország Alaptörvénye

Isten áldd meg a magyart!

NEMZETI HITVALLÁS

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén,
felelősséggel minden magyarért kinyilvánítjuk az alábbiakat:
...
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát...
a Kárpát- medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk.

 

Bevezető helyett

Forrai Sándor könyve tökéletesen foglalja össze a róla elnevezett Rovásíró Kör szellemiségét, amely a tanár úr útmutatása alapján a magyarság múltjának és őseinek tisztelete, emlékük megőrzése és népszerűsítése céljából alakult... Megtekintés

 

Trianon 1920. június 4. 16.30

 

Újtestamentum a magyarok ősi írásmódjával ---> ÚJ!

A legnehezebb időszakokban a legnagyobb segítségem és támaszom a rovás-Újszövetséggel való foglalatosságom volt. A betűkön keresztül az Isten vett körül a legnagyobb szeretettel - mondja Szabó Károly református lelkész, aki négy éven keresztül dolgozott az új bibliakiadáson.... Megtekintés
 

Novemberi seregek ---> ÚJ!

 

Rovásírásos hagyaték a kispadon ---> ÚJ!

Éppen 16 éve, 2003 nyarán jelent meg egy beszélgetés a Magyar Demokratában Szamosvölgyi Péterrel, Sátoraljaújhely polgármesterével. Ő egy testületi ülésen - az uniós javaslattenger hatására - azt indítványozta, hogy "a felfokozott csatlakozási hevületben" kapjanak szerepet nemzeti értékeink, hagyományaink és ezen belül a rovásírás is... Megtekintés
 

Ismétlődő múlt - Martinuzzi Fráter György ---> ÚJ!

Kétszer nem léphetsz ugyanabba a folyóba - írta Hérakleitosz görög filozófus a Kr. e. VI. században, azaz semmi sem ismétlődhet meg ugyanúgy. Magyarország jelenkori nemzetközi küzdelmeit mégis érdemes összevetni az ország középkori történéseivel, amelyek gondjaiból annak idején Martinuzzi Fráter György próbált kiutat találni... Megtekintés
 

Deep Purple az Arénában ---> ÚJ!

Elgondolkoztató, hogy mi tart életben egy rockzenekart még ötvenesztendei működés után is. A válaszhoz segítség lehet a Deep Purple pályafutásának felelevenítése, annál is inkább, mert az együttes valószínűleg utoljára tesz koncertkörutat. December 9-én a Papp László Budapest Sportcsarnokban a magyar közönség is láthatja őket.... Megtekintés
 

Friedrich Klára: 25 év a rovásírás bűvöletében és szolgálatában

A rovásírást gyermekkoromban tanultam Édesapámtól, de a történetéről és emlékeiről annyit tudott, hogy a szkíták-hunok-avarok, tehát a magyarok elődeinek az írása volt. Így később a tanári munkám (logopédia, fejlesztő pedagógia) mellett jártam utána, nagyobb könyvtárakban, előadásokon, rovásemlékek helyszínein. Kezdetben az alapok tisztázásában sokat segítettek Sebestyén Gyula néprajztudós, Fehérné Walter Anna kiadó, szerkesztő, Forrai Sándor gyors és gépírás tanár összefoglaló könyvei.

41 oldal, PDF, 715 kb ... Megtekintés

 

Friedrich Klára: A Brunswick casket, avagy Gerberga apátnő ereklyetartó ládikájának rovás és runa felirata

Szkíta-hun elődeink több népnek adták át az írás tudományát. Kutatásaim alapján a germán népeknek is. Néhány írásomban foglalkoztam már runafeliratos tárgyakkal. Elsősorban azokat szeretném bemutatni, amelyek a magyarsággal kapcsolatba hozhatók. Közéjük tartozik a X. században élt Gerberga apátnő ládikája is, amelynek kevés magyarországi szakirodalma van, ellenben külföldön bizony nagyon híres. Megtekinthető és letölthető honlapunk LETÖLTÉSEK rovatából... Megtekintés

 

Aracs rovásai ---> ÚJ!

Az Aracs-i romtemplom területe azon helyek egyike, ahova mindig visszavágyik az ember, hogy Isten lábnyomába léphessen, mint az énlakai vén hársfa alatt, vagy a lévai vár romjai között és még sok más helyen a Kárpát-medencében... Megtekintés

 

Az új NAT tervezet 2018 és a rovásírás ---> ÚJ!

A székely-magyar rovásírás Magyarország művelődéstörténetének fontos része és egyúttal a hagyományőrzés nemes formája. Méltó rá, hogy nevesítve is bekerüljön az új tantervbe. Bár nem nevesítve, de 2012-es tanterv lehetőséget biztosított a Hon és népismeret tantárgyon belül az oktatására... Megtekintés

 

Torma Zsófia régésznő munkássága liberális és román szemszögből ---> ÚJ!

Torma Zsófia (1832-1899), a világ első régésznője hosszú évtizedek után a liberálisok ingerküszöbét is elérte. A 444.hu oldalon 2018. november 18-án egy Varga Máté nevű szerző tudományosnak álcázott cikke a következő furcsa címmel jelent meg: "Sofia Szászsebesről többször ír, kár, hogy nem férfi"... Megtekintés

 

Az Old Hungarian rovás betűkészlet új szabványszáma ---> ÚJ!

Az Old Hungarian rovás betűkészlet új szabványszáma... Megtekintés

 

Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi indiai történész Attila hun királyról ---> ÚJ!

Levelezőtársamtól érkezett hozzám a hunokról a következő írás, melyet tanítani kéne az iskolákban. Sajnos azonban az iskolákban Ammianus Marcellinus IV. századi, hunokat talán sohasem látott, de hun gyűlölő történetíró véleményét tanítják gyermekeinknek... Megtekintés
 

Más tollával ékeskednek...

Volt már a honlapunkon egy Más tollával ékeskednek c. gyűjtemény, melyet bocsánatkérések és ígérgetések hatására szüneteltettünk. Gyűjteményünk mára ismét nagyra nőtt. Vannak egész oldalra terjedő, hivatkozás nélküli átvételek is könyveinkből, honlapunkról, most idő hiányában csak néhányat mutatunk be... Megtekintés

 

Szakács Gábor és Friedrich Klára történelmi zeneművei

Az alábbi elérhetőségeken hallgathatók és szabadon letölthetők Szakács Gábor és Friedrich Klára itt következő történelmi zeneművei:

Attila ifjúsága:
Megtekintés
Pogány imák:
Megtekintés
Rákóczi él:
Megtekintés
Hunyadi Mátyás igazsága:
Megtekintés
 

Forrai Sándor: A magyar nemzettudat tízparancsolata


 
Nyilatkozat

A Magyarországot napjainkban gyalázó, leckéztető Európa nem segített hathatósan sem a törökök, sem a Habsburgok, sem a szovjet bolsevizmus ellen. Szemforgató magatartását, az ország kifosztását II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem 1703-ban is megfogalmazta. (Szakács Gábor)

These days Hungary is being abused by European countries that never helped her in fighting the Turks, Habsburgs and Sovjets. Their hypocritical behaviour and robbing out the Land was proclaimed even by prince Francis Rakoczi II in 1703.

Heutzutage wird Ungarn von den europäischen Ländern geschimpft, die das Land weder Türken, noch Habsburgen und Sowjets nicht geholfen hatten. Ihre scheinheilige Haltung und Ausrauben des Landes wurde schon in 1703 von Fürst Francis Rakoczi II formuliert.

II. Rákóczi Ferenc kiáltványa (Recrudescunt)
(részlet)

"A magyar nemzet végső veszedelmében, régi szabadságának visszaszerzésére fegyvert fogott, ezért sokan királya elleni hűtlenséggel vádolják. Előadja a panaszaikat, ítéljen belőle mindenki.
...
Mert ez a szabadságban született nemzet inkább kívánja a halált, mint a szolgaságot. Ő pedig az egész világ előtt kijelenti: nemzetének felszabadítására életét, javait, utolsó csepp vérét is kész feláldozni, mert nem vezeti sem nyerészkedés, sem dicsvágy."

 

Szakács Gábor-Friedrich Klára: Attila ifjúsága - Előhang CD

Megtekintés

 

Onody Gyula: Vérünket hullattuk érted, Európa

Vérünket hullattuk érted, Európa
S Te megtagadod magyar fiaid

Mi lett volna vajh' belőled
Ha nem vállaljuk Muhi, Mohács kínjait

Kiket vendégül láttunk, de itt ragadtak
Most veled együtt szórják átkaik

Keseredjen meg szájukban a kenyér
Fogyjanak el végre hazugságaik


Nyitólap
NYITÓLAP
Oldal tetejére