Nyitólap
NYITÓLAP


Magyarország Alaptörvénye

Isten áldd meg a magyart!

NEMZETI HITVALLÁS

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén,
felelősséggel minden magyarért kinyilvánítjuk az alábbiakat:
...
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát...
a Kárpát- medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk.

 

Bevezető helyett

Forrai Sándor könyve tökéletesen foglalja össze a róla elnevezett Rovásíró Kör szellemiségét, amely a tanár úr útmutatása alapján a magyarság múltjának és őseinek tisztelete, emlékük megőrzése és népszerűsítése céljából alakult... Megtekintés

 

A rockzene őskora és hőskora a XVI. kerületben

Szakács Gábor - Oláh Árpád: Tiltott akkordok, támogatott emlékek

Ha valaki napjaink híres személyeinek több évtizedes múltját eleveníti fel, természetes, hogy az érintett már nem pontosan úgy emlékszik a történtekre. Hát még, ha 26 év távlatából teszi ezt! Szakács Gábornak - mert róla van szó - meghatározó szerencséje, hogy annak idején a kazettás magnóra vett beszélgetéseket írógéppel lejegyezte, kinyomtatta, azokat beszélgetőtársaival egyeztette, a pontosított szövegeket pedig eltette.. Megtekintés

 

Emléktábla avatás Torma Zsófia régésznő tiszteletére Szászvároson ---> ÚJ!

2023. november 22-én 14 órakor régen várt esemény zajlott Szászvároson Torma Zsófia háza előtt, amelyben a régésznő 1861-től 1899-ben bekövetkezett haláláig lakott... Megtekintés
 

Egy bronzkori csésze a Sárgaföldes gödörből... ---> ÚJ!

Az Érmihályfalvi csésze feliratának megfejtési kísérlete
A csésze az érmihályfalvi Dr. Andrássy Ernő Városi Múzeum gyűjteményében található. Először Dr. Madarassy Enikő Svédországban élő fizikustól, Torma Zsófia régésznő életének kutatójától, majd Toroczkai L. Károly érmihályfalvi műkedvelő régésztől, helytörténeti gyűjtemény tulajdonostól kaptam fényképeket a nagy jelentőségű leletről.... Megtekintés

 

Zoltán Sándor unitárius lelkész által festett asztal, láda és szék rovásfeliratairól ---> ÚJ!

Bara Júliától (PhD, művészettörténész) jutottak el hozzám fényképek egy erdélyi festett bútor asztalának rovásfeliratáról, Czirják Károly maroshévízi helytörténész közvetítésével... Megtekintés

 

ROVÁSÍRÁSUNK EREDETE SZKÍTA-HUN ÁBÉCÉK ALAPJÁN ---> ÚJ!

Rovásírásunk betűinek eredetéről a 19. század végétől napjainkig a Magyar Tudományos Akadémia által elismert, nyelvészettel vagy történetírással foglalkozó egyetemi tanárok, kutatók álláspontja tömörítve a következő... Megtekintés

 

Könyvbemutató ---> ÚJ!

 
 

Emlékplakett Torma Zsófia régésznő szászvárosi háza előtt ---> ÚJ!

Az örmény önkormányzatok tagjai régóta tudtak Torma Zsófia, a világ első régésznője örmény gyökereiről. Friedrich Klárát februárban felkérte előadás tartására az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület..... Megtekintés
 

Rovástábla fénykép kiállítás a 2023-as MOGY-on ---> ÚJ!

2023. augusztus 11. és 13. között 9. alkalommal rendezték meg nagy sikerrel a Magyarok Országos Gyűlését (MOGY) az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Jó szokása szerint a magyar rovásírók közössége is részt vállalt a rendezésben, szervezésben... Megtekintés

 

Friedrich Klára: Útmutató a magyar rovásírás tanításához

Elsőként készült módszertani útmutató a magyar rovásírás tanításához. Készítőjének, Friedrich Klárának (1948-) eredeti foglalkozása gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus. logopédus Édesapjától tanulta a rovásírást és legalább harminc éve kutatja, oktatja. Ismereteit nem a világhálóról, hanem rovásemlékek helyszínein, továbbá múzeumokban, nagy könyvtárakban szerezte. Az Útmutatóban tanácsot ad a Sajátos nevelési igényű gyermekek rovásírás oktatásához is. Figyelemre méltó, hogy a magyar nyelv tisztelőjeként igen ritkán használ idegen szavakat. Száznál jóval több ábra, kép segíti az olvasót a tájékozódásban. Friedrich Klára arra bíztat bennünket, hogy tanuljuk és tanítsuk a rovásírást, amely magyar nyelvünkkel együtt legnagyobb művelődéstörténeti kincsünk.
Balla Gergelyné Edit tanár

 

Gazda József székely író Szakács Gábor könyvéről

 

Szakács Gábor, aki a Magyar Demokratának - Magyarország egyik nemzeti elkötelezettségű lapjának - volt bő két évtizedig a munkatársa, 70 év 70 írás című könyvében válogatott írásait gyűjtötte, szerkesztette egybe... Megtekintés

 

Magyar Adorján (1887-1978) 2023 ---> ÚJ!

12 évvel ezelőtt, 2011-ben emlékeztettünk utoljára a Díjjal Fehérné Walter Annára, Pécsen a rovásírás versenyen... Megtekintés

 

Király Pál (1841-1902) 2023 ---> ÚJ!

Király Pál (1841-1902) tanár, nyelvész, földrajztudós, rovásírás kutató, rovásírás múzeum alapító... Megtekintés

 

Friedrich Klára: Magyarok és vikingek...

A történészek a viking kort 800 és 1100 közé helyezik. A vikingek normann származásúak, a szó jelentése Nordmann, azaz északi ember. A germán népcsalád skandináv törzséhez tartoznak.... 41 oldal, PDF, 6,4 Mb ... Megtekintés

 

HUNGARIANS AND VIKINGS: CONNECTIONS, MARRIAGES, QUESTIONS...

From the content:
1. The Dragonboat people p. 2
2. Rurik, the Hawk p. 12
3. Vikings on the Russian throne for 720 years p. 16
5/2. Data from archaeology and history p. 22
5/3. How did Prince Álmos disappear from the history of Kiev? p. 24
5/4. Hungarian -Viking marriages p. 33
Megtekintés

 

A világon először Budapest XVI. kerületében avattak utcanév táblát Torma Zsófia régésznő tiszteletére ---> ÚJ!

Torma Zsófia régésznő (1832-1899) a magyar tudományosság méltatlanul mellőzött alakja. Amikor a XVI. kerületi Önkormányzat egy új utcát létesített, javaslattal fordultunk Kovács Péter polgármesterhez, hogy Torma Zsófiáról nevezzék el, mivel sehol a Kárpát-medencében és a nagyvilágban nincs róla ilyen jellegű emlékeztető.... Megtekintés

 

Szakács Gábor 70 év, 70 írás c. könyvéről ---> ÚJ!

 

Az újságírás még a bűnügyi regényeknél is izgalmasabb műfaj. Mert a valóságról, az emberek, országok, a Föld mindennapi valóságáról szól, a maga szépségében és borzalmában. A nyelv legnagyobb mesterei, művészei és bűvészei gyakran az újságírók közül kerülnek ki. Sok nagy regény alkotójának stílusa csiszolódott gyémánttá újságíró korában.

Szakács Gábor közel 45 éve műveli az újságírás műfaját, kezdetben a kommunisták által tiltott Szabad Európa Rádió Teenager Party-jában hallott rock zenei tételek, majd a történelem és a nagyobb haza (Kárpát-medence), valamint a kisebb haza (Bp. XVI. kerület) politikai, művelődéstörténeti eseményeinek hatására. Művelődéstörténetünk legfontosabb eleme a magyar rovásírás, amelynek szenvedélyes tisztelőjévé, kutatójává, terjesztőjévé vált. Kiemelendők beszélgetései is azokkal, akik tettek valamit azért, hogy az Élet szép, különleges és gazdag legyen, nem bankszámlában, hanem örök értékekben...

Sajnos az újságírás tünékeny műfaj, bármilyen igazgyöngyöt is olvasunk, egy ideig rakosgatjuk ide-oda a kivágott lapot, majd elenyészik. Ezért jó, ha könyvben összegyűjtve a cikkek tovább szolgálhatják az ismeretterjesztés ügyét.

Kovács M.

Kapható a Magyar Menedék Könyvesházban. Budapest, Márvány u. 48.

 

Bárdi László: Hunok, székelyek, magyarok ---> ÚJ!

 

Dr. Bárdi László "azon kevesek közé tartozik, akik nem csak könyvtárak mélyén, kényelmes fotelben ülve tanulmányozzák a geográfia és a história eredményeit tartalmazó vaskos monográfiákat, hanem aki maga is terepkutatásokat végez, s felkeresi azokat a földrajzi helyszíneket, ahová manapság sem könnyű eljutni" - írja az Előszó-ban Dr. Kubassek János.

Ezt a véleményt igazolja Dr. Bárdi László harmincegy Kínában tett utazása, továbbá indiai, nepáli, mongóliai, szibériai kutatásai.

Különösen érdekes az Ősi szokások, szólások c. fejezet, amelyet a szerző így összegez: "...ezek a szokások és a belőlük kialakuló szólások kizárólag csak ott, Távol-Keleten, az ősi lovasnomád népek egykori szálláshelyén, és itt a Kárpát-medencében léteznek!"

A könyv megrendelhető a Pro Pannonia Kiadói Alapítványtól, 7621, Pécs, Váradi Antal u. 11., info@propannonia.hu

(F.K.)

 

Köszönet Barta Józsefnek ---> ÚJ!

 

Karácsony a köszönetek ideje is. Régóta tartozunk köszönettel könyveink és honlapunk szerkesztéséért, tanácsaiért, ötleteiért Barta József grafikusnak. Amikor kezünkbe kerül egy amerikai vagy angol könyv, kicsit szégyenkezve olvassuk, hogy az első oldalakon a szerző köszönetet mond a szerkesztőnek. "Megint nem köszöntük meg a könyvben Józsinak" pirulunk el és felírjuk több helyre, de aztán az új könyv izgalmai elsöprik az ilyen elhatározásokat.

Így most itt köszönjük neked Józsi, hogy könyveink egységes, de mégis egyedi, jellegzetes, szép arculatot kaptak tőled és a türelmedet, amikor már az 5. "végleges" PDF-et küldöd és még mindig kérünk valamilyen "utolsó" módosítást.

Szóval köszönjük... Ígérjük, hogy írunk még egy könyvet, csakis azért, hogy a köszönetünk könyvben is megjelenjen!

Friedrich Klára -Szakács Gábor

 

Csatlós Csaba - Naprovások

 

 

Marsigli tábornok újra a Budai Várban! ---> ÚJ!

Luigi Ferdinando Marsigli, vagy ahogyan a régi forrásokban írják, Marsigli Lajos Ferdinánd olasz gróf kétségkívül a 17-18. század legnagyobb hatású külföldi személyisége. Nem csak kalandos élete, hanem művelődéstörténeti hagyatéka miatt is.... Megtekintés
 

Újabb adatok Tatárlakáról, Tordosról, Torma Zsófiáról

 

Megjelent a Magyarok Világszövetsége által kiadott Magyarságtudományi Füzetek sorozat 35. része. Címe: Tatárlaka, Tordos, Torma Zsófia az újabb adatok tükrében. Friedrich Klára, Madarassy Enikő és Anders Kaliff tanulmányait tartalmazza.

Friedrich Klára a 2004-ben megjelent Tatárlaka titka c. írását egészítette ki a 2006 és 2020 közötti eseményekkel és beszámol egy 2014 - ben előkerült újabb tatárlakai korongról. A Honlevél c. kiadványban 2007-ben megjelent Torma Zsófia tanulmányát felújítva olvashatjuk, kiegészítve a 2008-2020. közötti újabb adatokkal és emlékezéssel Fülöp Júlia szászvárosi helytörténészre. Felvet egy fontos kérdést is, melynek megválaszolásával régóta adós a magyar akadémiai történettudomány: Hová tűnt Torma Zsófia főműve a 2500 ábrával ?

Dr. Madarassy Enikő erdélyi születésű, Svédországban élő fizikus 2012-ben tette közzé Tanulmány Dr. Torma Zsófiáról - az első tudományos módszerrel dolgozó magyar régésznőről, aki felfedezte és elsőnek kezdte kutatni a Tordosi kultúrát című írását. Ebből olvashatók részletek, különösen fontos a Torma Zsófia Gyűjtemény sorsa az Országos Állami Levéltárban (Románia), amely többek között jegyzeteket, régészeti és természettudományi tanulmányokat, családi levelezést tartalmaz.

Dr. Anders Kaliff svéd régész, egyetemi tanár 2019-ben adott ki könyvet a magyar tudós hölgyről, Torma Zsófia és a civilizáció bölcsője - Erdély úttörő régésznője és felfedezései címmel. Ebből tartalmaz lényeges részleteket a kiadvány. Amit a Magyar Tudományos Akadémia nem tett meg, azt megtette a svéd professzor, elismerte Torma Zsófia régészeti szempontból fontos tevékenységét: "Annak ellenére, hogy Zsófia hivatalos egyetemi régészeti vagy történelmi végzettség hiányában dolgozott, mégis legmagasabb szintű régészeti szakmai tevékenységet folytatott."

A borítót Józsa Judit kerámiaszobrász Torma Zsófiáról készült alkotása díszíti.

A könyv személyesen megvásárolható 999 forintos áron a Magyarok Világszövetségében: Bp. V. ker. Semmelweis u. 1-3.
Megrendelés: mvsz@mvsz.hu

 

FILM A RUGONFALVI ROVÁSTÁBLA AVATÁSRÓL

https://www.youtube.com/watch?v=9LqkfCw5gbA

A székelyföldi, rugonfalvi tábla állításról már van egy ismertető a honlapunkon, ezúttal azonban filmről szólunk:
A filmet készítette: Demeter Zoltán
A táblát készítette: ifj. Vári Dénes. A táblát állíttatta: ifj. Vári Dénes és felesége: Bokor Zita 2009.ben. A műsor levezetője: Bokor Imre költő. A táblát megáldotta: Farkas Ferenc tiszteletes. Beszédet mondott Andrási Gyula alpolgármester és Borsos Géza, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke, aki egy szép selyem székelyzászlót adományozott a tábla állító házaspárnak.
A Rovás Himnusz szövegét írta: Szőke István Atilla, zenéjét szerezte: Szakács Gábor. Néptánc: Forgórózsák együttes. Az utazást támogatta: Miriszlai Miklós és Pej Kálmán.

A rugonfalvi rovásemlékekről
A rugonfalvi református templom híres falkarcolata Benkő Elek régész szerint a 17. században készült. Szakács Gábor is fedezett fel a templom falába karcolt rovásbetűket. A templomban egy fa
emléktáblán is van rovásfelirat 1997-ből.
Friedrich Klára

 

Huns, Germans, Rovás and Runes

A Book about the Connections between the ancient Hungarian writing (Rovás) and the Runes (2020)
Written by: Klára Friedrich
Text translated by Margaret Botos ... Megtekintés

 

Szép fohász régi magyar írásunkkal, jelentőségéhez méltó helyen

 
 

Rovásírásos szökőkút a Várban, a volt Karmelita Kolostorban, a Miniszterelnöki Hivatalban.

MAGYAROK NAGYASSZONYA BOLDOGSÁGOS SZŰZ KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK 2018.

A fohász átírását rovásra Luca Gyula készítette, míg a szökőkútra Pap Lajos kőfaragó rótta a betűket.

A Várkapitányság Nonprofit Zrt. a fényképek közlését csak korlátozottan engedélyezi, így nem másolhatók!

Friedrich Klára

 
Újra indult az ÍRÁSTUDÓ!
Tisza András, a Forrai Sándor Rovásíró Kör tagja, a számítógépes rovásírás és összerovások táltosa 15 év után közkívánatra újra indította az ÍRÁSTUDÓ c. rovással szerkesztett újságot.
A5 méretben, 24 oldal, színes. Az ára 590 Ft. postaköltség: 135 Ft.
Viszont terjesztők számára 400.- FT
Megrendeléseket, észrevételeket, kérdéseket az irastudo.tisza@gmail.com címre lehet küldeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friedrich Klára: 25 év a rovásírás bűvöletében és szolgálatában

A rovásírást gyermekkoromban tanultam Édesapámtól, de a történetéről és emlékeiről annyit tudott, hogy a szkíták-hunok-avarok, tehát a magyarok elődeinek az írása volt. Így később a tanári munkám (logopédia, fejlesztő pedagógia) mellett jártam utána, nagyobb könyvtárakban, előadásokon, rovásemlékek helyszínein. Kezdetben az alapok tisztázásában sokat segítettek Sebestyén Gyula néprajztudós, Fehérné Walter Anna kiadó, szerkesztő, Forrai Sándor gyors és gépírás tanár összefoglaló könyvei.

41 oldal, PDF, 715 kb ... Megtekintés

 

Az Old Hungarian rovás betűkészlet új szabványszáma

Az Old Hungarian rovás betűkészlet új szabványszáma... Megtekintés

 

Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi indiai történész Attila hun királyról

Levelezőtársamtól érkezett hozzám a hunokról a következő írás, melyet tanítani kéne az iskolákban. Sajnos azonban az iskolákban Ammianus Marcellinus IV. századi, hunokat talán sohasem látott, de hun gyűlölő történetíró véleményét tanítják gyermekeinknek... Megtekintés
 

Más tollával ékeskednek...

Volt már a honlapunkon egy Más tollával ékeskednek c. gyűjtemény, melyet bocsánatkérések és ígérgetések hatására szüneteltettünk. Gyűjteményünk mára ismét nagyra nőtt. Vannak egész oldalra terjedő, hivatkozás nélküli átvételek is könyveinkből, honlapunkról, most idő hiányában csak néhányat mutatunk be... Megtekintés

 

Szakács Gábor és Friedrich Klára történelmi zeneművei

Az alábbi elérhetőségeken hallgathatók és szabadon letölthetők Szakács Gábor és Friedrich Klára itt következő történelmi zeneművei:

Attila ifjúsága:
Megtekintés
Pogány imák:
Megtekintés
Rákóczi él:
Megtekintés
Hunyadi Mátyás igazsága:
Megtekintés
 

Forrai Sándor: A magyar nemzettudat tízparancsolata


 
Nyilatkozat

A Magyarországot napjainkban gyalázó, leckéztető Európa nem segített hathatósan sem a törökök, sem a Habsburgok, sem a szovjet bolsevizmus ellen. Szemforgató magatartását, az ország kifosztását II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem 1703-ban is megfogalmazta. (Szakács Gábor)

These days Hungary is being abused by European countries that never helped her in fighting the Turks, Habsburgs and Sovjets. Their hypocritical behaviour and robbing out the Land was proclaimed even by prince Francis Rakoczi II in 1703.

Heutzutage wird Ungarn von den europäischen Ländern geschimpft, die das Land weder Türken, noch Habsburgen und Sowjets nicht geholfen hatten. Ihre scheinheilige Haltung und Ausrauben des Landes wurde schon in 1703 von Fürst Francis Rakoczi II formuliert.

II. Rákóczi Ferenc kiáltványa (Recrudescunt)
(részlet)

"A magyar nemzet végső veszedelmében, régi szabadságának visszaszerzésére fegyvert fogott, ezért sokan királya elleni hűtlenséggel vádolják. Előadja a panaszaikat, ítéljen belőle mindenki.
...
Mert ez a szabadságban született nemzet inkább kívánja a halált, mint a szolgaságot. Ő pedig az egész világ előtt kijelenti: nemzetének felszabadítására életét, javait, utolsó csepp vérét is kész feláldozni, mert nem vezeti sem nyerészkedés, sem dicsvágy."

 

Szakács Gábor-Friedrich Klára: Attila ifjúsága - Előhang CD

Megtekintés

 

Onody Gyula: Vérünket hullattuk érted, Európa

Vérünket hullattuk érted, Európa
S Te megtagadod magyar fiaid

Mi lett volna vajh' belőled
Ha nem vállaljuk Muhi, Mohács kínjait

Kiket vendégül láttunk, de itt ragadtak
Most veled együtt szórják átkaik

Keseredjen meg szájukban a kenyér
Fogyjanak el végre hazugságaik


Nyitólap
NYITÓLAP
Oldal tetejére