Nyitólap
NYITÓLAP


Magyarország Alaptörvénye

Isten áldd meg a magyart!

NEMZETI HITVALLÁS

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén,
felelősséggel minden magyarért kinyilvánítjuk az alábbiakat:
...
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát...
a Kárpát- medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk.

 

Bevezető helyett

Forrai Sándor könyve tökéletesen foglalja össze a róla elnevezett Rovásíró Kör szellemiségét, amely a tanár úr útmutatása alapján a magyarság múltjának és őseinek tisztelete, emlékük megőrzése és népszerűsítése céljából alakult... Megtekintés

 

Forrai Sándor mindeddig meg nem valósult javaslata egy Ópusztaszeren felállítandó emlékműről

Forrai Sándor több javaslatot tett a Vérszerződést megörökítő emlékmű felállítására Ópusztaszeren. "A rovásfeliratos emlékmű egyúttal arra is felhívja ország - világ figyelmét, hogy nem mint írástudatlanok jöttünk vissza a Kárpát-medencébe…"
...
Megtekintés

 

Friedrich Klára: Magyarok és vikingek...

A történészek a viking kort 800 és 1100 közé helyezik. A vikingek normann származásúak, a szó jelentése Nordmann, azaz északi ember. A germán népcsalád skandináv törzséhez tartoznak.... 41 oldal, PDF, 6,4 Mb ... Megtekintés

 

HUNGARIANS AND VIKINGS: CONNECTIONS, MARRIAGES, QUESTIONS…

From the content:
1. The Dragonboat people p. 2
2. Rurik, the Hawk p. 12
3. Vikings on the Russian throne for 720 years p. 16
5/2. Data from archaeology and history p. 22
5/3. How did Prince Álmos disappear from the history of Kiev? p. 24
5/4. Hungarian -Viking marriages p. 33
Megtekintés

 

A zilahi rovásfeliratos Tuhutum emlékmű története

A tartalomból
1. Két emlékmű Zilahon 2. oldal
2. Somogyi, a fekete bárány 3. oldal
3. A nagy hármas: Fadrusz, Király, Tar 5. oldal
4. Az emlékmű avatása 8. oldal
10. A Tuhutum emlékmű romjai 32. oldal
11. Feltámadás - a turul visszaszáll 33. oldal

Megtekintés

 

A BÁNMONOSTORI TÖRPE OSZLOP ROVÁSFELIRATÁNAK MEGFEJTÉSI KÍSÉRLETE - kiegészítésekkel, hozzászólásokkal

A székesfehérvári Szent István Király Múzeum Királyok és Szentek
Az Árpádok kora c. kiállításán (2022. 03. 18-2022. 06. 15.) fényképeket készített Dr. Somos Zsuzsanna ezen írás végén látható rovásfeliratos oszlopról. A képeket elküldte nekem megfejtésre, elolvasásra
...
Megtekintés

 

 

A világon először Budapest XVI. kerületében avattak utcanév táblát Torma Zsófia régésznő tiszteletére ---> ÚJ!

Torma Zsófia régésznő (1832-1899) a magyar tudományosság méltatlanul mellőzött alakja. Amikor a XVI. kerületi Önkormányzat egy új utcát létesített, javaslattal fordultunk Kovács Péter polgármesterhez, hogy Torma Zsófiáról nevezzék el, mivel sehol a Kárpát-medencében és a nagyvilágban nincs róla ilyen jellegű emlékeztető.... Megtekintés

 

Szakács Gábor 70 év, 70 írás c. könyvéről ---> ÚJ!

 

Az újságírás még a bűnügyi regényeknél is izgalmasabb műfaj. Mert a valóságról, az emberek, országok, a Föld mindennapi valóságáról szól, a maga szépségében és borzalmában. A nyelv legnagyobb mesterei, művészei és bűvészei gyakran az újságírók közül kerülnek ki. Sok nagy regény alkotójának stílusa csiszolódott gyémánttá újságíró korában.

Szakács Gábor közel 45 éve műveli az újságírás műfaját, kezdetben a kommunisták által tiltott Szabad Európa Rádió Teenager Party-jában hallott rock zenei tételek, majd a történelem és a nagyobb haza (Kárpát-medence), valamint a kisebb haza (Bp. XVI. kerület) politikai, művelődéstörténeti eseményeinek hatására. Művelődéstörténetünk legfontosabb eleme a magyar rovásírás, amelynek szenvedélyes tisztelőjévé, kutatójává, terjesztőjévé vált. Kiemelendők beszélgetései is azokkal, akik tettek valamit azért, hogy az Élet szép, különleges és gazdag legyen, nem bankszámlában, hanem örök értékekben...

Sajnos az újságírás tünékeny műfaj, bármilyen igazgyöngyöt is olvasunk, egy ideig rakosgatjuk ide-oda a kivágott lapot, majd elenyészik. Ezért jó, ha könyvben összegyűjtve a cikkek tovább szolgálhatják az ismeretterjesztés ügyét.

Kovács M.

Kapható a Magyar Menedék Könyvesházban. Budapest, Márvány u. 48.

 

Bárdi László: Hunok, székelyek, magyarok ---> ÚJ!

 

Dr. Bárdi László "azon kevesek közé tartozik, akik nem csak könyvtárak mélyén, kényelmes fotelben ülve tanulmányozzák a geográfia és a história eredményeit tartalmazó vaskos monográfiákat, hanem aki maga is terepkutatásokat végez, s felkeresi azokat a földrajzi helyszíneket, ahová manapság sem könnyű eljutni" - írja az Előszó-ban Dr. Kubassek János.

Ezt a véleményt igazolja Dr. Bárdi László harmincegy Kínában tett utazása, továbbá indiai, nepáli, mongóliai, szibériai kutatásai.

Különösen érdekes az Ősi szokások, szólások c. fejezet, amelyet a szerző így összegez: "...ezek a szokások és a belőlük kialakuló szólások kizárólag csak ott, Távol-Keleten, az ősi lovasnomád népek egykori szálláshelyén, és itt a Kárpát-medencében léteznek!"

A könyv megrendelhető a Pro Pannonia Kiadói Alapítványtól, 7621, Pécs, Váradi Antal u. 11., info@propannonia.hu

(F.K.)

 

Benedek Elek meséje rovásírással ---> ÚJ!

 

Krizsák Kata délvidéki, Ada-i tanárnő, aki rovásírás versenyekre is felkészíti tanítványait, kézzel írta át Benedek Elek meséjét rovásra.

Reméljük jó példa lesz gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, hogy kedvenc történeteiket kézi rovásírással örökítsék meg, vagy ajándékozzák tovább.

A szép rajzok Foky Emminek köszönhetők. Tisza András kiadó ültette át könyv formába. 1200 forint + szállítási költség, megrendelhető a szerzőnél: katakrizsak@gmail.com

(F.K.)

 

Művészeti díj ---> ÚJ!

 

Ez az elismerés számomra jelenleg nem csak megtisztelő,
hanem betegségemben erőt ad a felépüléshez és a folytatáshoz...
Köszönettel: Szakács Gábor 2021. november.

 

Köszönet Barta Józsefnek ---> ÚJ!

 

Karácsony a köszönetek ideje is. Régóta tartozunk köszönettel könyveink és honlapunk szerkesztéséért, tanácsaiért, ötleteiért Barta József grafikusnak. Amikor kezünkbe kerül egy amerikai vagy angol könyv, kicsit szégyenkezve olvassuk, hogy az első oldalakon a szerző köszönetet mond a szerkesztőnek. "Megint nem köszöntük meg a könyvben Józsinak" pirulunk el és felírjuk több helyre, de aztán az új könyv izgalmai elsöprik az ilyen elhatározásokat.

Így most itt köszönjük neked Józsi, hogy könyveink egységes, de mégis egyedi, jellegzetes, szép arculatot kaptak tőled és a türelmedet, amikor már az 5. "végleges" PDF-et küldöd és még mindig kérünk valamilyen "utolsó" módosítást.

Szóval köszönjük... Ígérjük, hogy írunk még egy könyvet, csakis azért, hogy a köszönetünk könyvben is megjelenjen!

Friedrich Klára -Szakács Gábor

 

Benkő Emőke könyve ---> ÚJ!

 

Benkő Emőke: Magyar nyelv - madárnyelv - Analogikus gondolkodás, szimbolikus látásmód (2021).

Benkő Emőke a székelyföldi Bardocon született, tanári képesítését a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen szerezte. Első könyvének is sokat mondó a címe: Nyelvünk lelke. A magyar nyelv ősgyökei erdővidéki székely tájszavakban és földrajzi nevekben (2017).

Az itt ajánlott könyvében nyelvünk ősi rétegeit bontogatja, fejti vissza a szógyökökig, a gyermeknyelv, a népmesék, hímzések, festett edények, kőbe vésett betűk és jelképek segítségével. Feltárja a magyar és a madár szavak összefüggéseit, meggyőző példákkal és okfejtéssel. A könyv jelentős számú ikerszót mutat be, Emőke ezeket születési környezetében, Erdővidéken gyűjtötte: "Ha a Kárpát-medence egyik legkisebb szegmensének magyar anyanyelvű lakosai ezernél több ikerszót ismernek, a valószínűség számítások szerint ennek száma tízszer is többszöröse lehet a leírtaknak." (102. old.)

Még két idézet a könyvből:

"A magyar nyelv különlegessége, hogy a világ minden nyelvén használható szavak és szótagok kiejtésére alkalmas, az összes madár és dallam utánzására is." (47.old.)

"A madarak nyelvén keresztül a mesehős hozzáfér olyan isteni titkokhoz, mint a jövőbelátás, az örök ifjúság, a halhatatlanság titka." (52.old.)

Saját gyűjtésén alapuló munkája, Az erdőfülei gyermekköltészet, még kéziratban van.

A könyv talán még kapható a Magyarok Világszövetségében, Bp. V. ker. Semmelweis u. 1-3.

Friedrich Klára

 
 

Világhálós verseny karantén idején ---> ÚJ!

 

A járvány áldozatai közé tartoznak a Rovásírás Versenyek is. Már második éve maradnak el. Ez a legnagyobb veszteség, ami a magyar nemzettudatot és művelődéstörténetet érheti. Salgó Gabriella felvidéki, érsekújvári tanárnő felvette a harcot a pusztítással és világhálós rovásírás versenyt szervezett 2021. márciusában. Nagy siker lett! Szeretettel gratulálunk! Fontos az is, hogy az iskolát, ahol Gabcsi tanít, Czuczor Gergelyről nevezték el.

Friedrich Klára

 

Rendhagyó rovókör Dunaszerdahelyen ---> ÚJ!

 

A felvidéki Dunaszerdahelyen a Szabó Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskolában évek óta nagy sikerrel működik az Ivicze Klára által vezette rovókör, ahova november 26-án vendégelőadó érkezett: Patassy Sándor dunaszerdahelyi rovásoktató, a felvidekirovok.hu honlap szerkesztője. Az előadás során a diákok megismerkedhettek Forrai Sándor munkásságával, Friedrich Klára könyveivel, melyek közül a rovásírás tankönyvet már jól ismerték, hiszen ebben a rovókörben is alaptankönyvként szolgál. Emellett a tanulók beletekinthettek a Kárpát-hazában kiadott szinte valamennyi rovástankönyvbe, például Szondi Miklóséba, továbbá rovásírással kiadott szépirodalmi- és mesekönyvekbe, újságokba lapozhattak bele.

A rovásírás történetéről szóló részben a diákok kézbe vehették a tatárlakai korong hiteles másolatát is. Miközben a hunokról, Atilla és Aëtius catalaunumi csatájáról hallgattak történetet, néhány, abból a korból származó cseréptöredéket is megvizsgálhattak.

Természetesen nem maradhatott ki az iskolában néhány éve megrendezett Ősi Tudás rovásírás-vetélkedő emlékére készített faragott emléktábla megtekintése sem, melyre a gyerekek nemzetiszínű szalagot kötöttek.

A rendhagyó rovókörről az iskolatévé is beszámolt, a kisfilm az alábbi hivatkozásra kattintva tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JMclRWQAkBE&t=655s

A fénykép és a filmhír készítője Nagy Adorján, az iskola tanára.

 

Csatlós Csaba - Naprovások

 

 

Mandics György és Tisza András könyvei

 

Mandics György: Hétfolyó, hétcsillag. A rováskrónika legősibb rétege (Budapest, 2020)
Tisza András: Egy Csík nevű nép írásának megfejtése (Dunaföldvár, 2021)

Magyar nyelven, a magyar rovásírás segítségével értelmezhetők azok a feliratok, amelyek a Csík nevű nép rovásemlékeihez köthetők, bizonyította megfejtéseivel Mandics György és Tisza András. Ez természetes is, ha tudjuk, hogy a szkíták – hunok voltak az írás átadói az eurázsiai térségben. Ami azonban nem természetes, hanem jócskán természetellenes, hogy a csíkekre vonatkozó adatok a külföldi forrásokban benne vannak, a magyar fordításokban viszont nincsenek. Az akadémiai történettudomány újabb hamisságának eredt nyomába Mandics György.

Friedrich Klára

 

Marsigli tábornok újra a Budai Várban! ---> ÚJ!

Luigi Ferdinando Marsigli, vagy ahogyan a régi forrásokban írják, Marsigli Lajos Ferdinánd olasz gróf kétségkívül a 17-18. század legnagyobb hatású külföldi személyisége. Nem csak kalandos élete, hanem művelődéstörténeti hagyatéka miatt is.... Megtekintés
 

Olvasni muszáj! Beszélgetés dr. Meixner Ildikóval ---> ÚJ!

23 éve készült ez a beszélgetés, de a számítógépes eszközök és az idegen szavak térhódítása miatt időszerűbb, mint akkor.... Megtekintés
 

18 éve történt! Kommunikációs vírusfegyver

SARS. Négy betű, amely hisztériaként söpört végig Ázsián, Európán és Amerikán, rettegést, bezárkózást és gazdasági összeomlást hozva magával. A fertőző tüdőgyulladástól néhány héten át jobban rettegett a világ, mint a terrorizmustól, s ennek köszönhetően sok szempontból nagyobb kárt is okozott. Ami politikai, diplomáciai és gazdasági eszközökkel sem sikerült, azt a SARS egy huszáros rohammal megtette: megtörte Kína lendületes gazdasági erősödését, ma még nem tudni mennyivel vetve vissza az ázsiai országot a fejlődés útján. ... Megtekintés
 

Hűség Erdélyhez

Az első Orbán-kormány idején szívemhez igen közel álló feladatokat kaptam, többek között az erdélyi magyar nyelvű egyetem jogi kidolgozását - mondja Szekeres-Lukács Sándor, az Erdélyi Körök Országos Szövetségének elnöke. . ... Megtekintés
 

Budapest a kormánypárti kerületek ellen

Ahogy látom, Karácsony Gergely pont ugyanazt a kommunikációt folytatja, amit az USA elnökválasztáskor a Demokrata Párt és holdudvara tett - nyilatkozta a Demokratának Kovács Péter, Budapest XVI. kerületének Fidesz-KDNP-s polgármestere. Elmondása szerint a Városháza a balliberális győzelem után azonnal leállítatta a jobboldali irányítás alatt maradt kerületekben a fejlesztéseket ... Megtekintés
 

Újabb adatok Tatárlakáról, Tordosról, Torma Zsófiáról

 

Megjelent a Magyarok Világszövetsége által kiadott Magyarságtudományi Füzetek sorozat 35. része. Címe: Tatárlaka, Tordos, Torma Zsófia az újabb adatok tükrében. Friedrich Klára, Madarassy Enikő és Anders Kaliff tanulmányait tartalmazza.

Friedrich Klára a 2004-ben megjelent Tatárlaka titka c. írását egészítette ki a 2006 és 2020 közötti eseményekkel és beszámol egy 2014 - ben előkerült újabb tatárlakai korongról. A Honlevél c. kiadványban 2007-ben megjelent Torma Zsófia tanulmányát felújítva olvashatjuk, kiegészítve a 2008-2020. közötti újabb adatokkal és emlékezéssel Fülöp Júlia szászvárosi helytörténészre. Felvet egy fontos kérdést is, melynek megválaszolásával régóta adós a magyar akadémiai történettudomány: Hová tűnt Torma Zsófia főműve a 2500 ábrával ?

Dr. Madarassy Enikő erdélyi születésű, Svédországban élő fizikus 2012-ben tette közzé Tanulmány Dr. Torma Zsófiáról - az első tudományos módszerrel dolgozó magyar régésznőről, aki felfedezte és elsőnek kezdte kutatni a Tordosi kultúrát című írását. Ebből olvashatók részletek, különösen fontos a Torma Zsófia Gyűjtemény sorsa az Országos Állami Levéltárban (Románia), amely többek között jegyzeteket, régészeti és természettudományi tanulmányokat, családi levelezést tartalmaz.

Dr. Anders Kaliff svéd régész, egyetemi tanár 2019-ben adott ki könyvet a magyar tudós hölgyről, Torma Zsófia és a civilizáció bölcsője - Erdély úttörő régésznője és felfedezései címmel. Ebből tartalmaz lényeges részleteket a kiadvány. Amit a Magyar Tudományos Akadémia nem tett meg, azt megtette a svéd professzor, elismerte Torma Zsófia régészeti szempontból fontos tevékenységét: "Annak ellenére, hogy Zsófia hivatalos egyetemi régészeti vagy történelmi végzettség hiányában dolgozott, mégis legmagasabb szintű régészeti szakmai tevékenységet folytatott."

A borítót Józsa Judit kerámiaszobrász Torma Zsófiáról készült alkotása díszíti.

A könyv személyesen megvásárolható 999 forintos áron a Magyarok Világszövetségében: Bp. V. ker. Semmelweis u. 1-3.
Megrendelés: mvsz@mvsz.hu

 

FILM A RUGONFALVI ROVÁSTÁBLA AVATÁSRÓL

https://www.youtube.com/watch?v=9LqkfCw5gbA

A székelyföldi, rugonfalvi tábla állításról már van egy ismertető a honlapunkon, ezúttal azonban filmről szólunk:
A filmet készítette: Demeter Zoltán
A táblát készítette: ifj. Vári Dénes. A táblát állíttatta: ifj. Vári Dénes és felesége: Bokor Zita 2009.ben. A műsor levezetője: Bokor Imre költő. A táblát megáldotta: Farkas Ferenc tiszteletes. Beszédet mondott Andrási Gyula alpolgármester és Borsos Géza, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke, aki egy szép selyem székelyzászlót adományozott a tábla állító házaspárnak.
A Rovás Himnusz szövegét írta: Szőke István Atilla, zenéjét szerezte: Szakács Gábor. Néptánc: Forgórózsák együttes. Az utazást támogatta: Miriszlai Miklós és Pej Kálmán.

A rugonfalvi rovásemlékekről
A rugonfalvi református templom híres falkarcolata Benkő Elek régész szerint a 17. században készült. Szakács Gábor is fedezett fel a templom falába karcolt rovásbetűket. A templomban egy fa
emléktáblán is van rovásfelirat 1997-ből.
Friedrich Klára

 

Rovástábla avatás Iregszemcsén

Tolna megyében, Iregszemcsén a (H)ŐSEINK NAPJA rendezvény keretében Rovástábla és Testvértelepülés (Gyimesközéplok) tábla avatás volt 2020. szeptember 26-án a Kastélyparkban és a sportpályán. ... Megtekintés

 

Huns, Germans, Rovás and Runes

A Book about the Connections between the ancient Hungarian writing (Rovás) and the Runes (2020)
Written by: Klára Friedrich
Text translated by Margaret Botos ... Megtekintés

 

Szép fohász régi magyar írásunkkal, jelentőségéhez méltó helyen

 
 

Rovásírásos szökőkút a Várban, a volt Karmelita Kolostorban, a Miniszterelnöki Hivatalban.

MAGYAROK NAGYASSZONYA BOLDOGSÁGOS SZŰZ KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK 2018.

A fohász átírását rovásra Luca Gyula készítette, míg a szökőkútra Pap Lajos kőfaragó rótta a betűket.

A Várkapitányság Nonprofit Zrt. a fényképek közlését csak korlátozottan engedélyezi, így nem másolhatók!

Friedrich Klára

 

Bobula Ida történész, tanár, sumirológus (1900-1981)

Írta: Friedrich Klára
Kis és nagypiaski és zagajovi dr. Bobula Ida 1900. február 27-én született Budapesten, felvidéki magyar és lengyel eredetű családból. Édesapja és nagyapja is alkotó emberek voltak, elismert építészek, tervezők, folyóirat alapítók. A hazaszeretetet tőlük örökölte, többek között a trianoni országcsonkítás után édesapja önkéntes csapatot szervezett komoly lengyel segítséggel a Felvidék visszaszerzésére
. ---> Letöltések

 

Friedrich Klára: Hunok, germánok, rovások, runák

Kedves Honlap Olvasók!
Márciusban jött ki a nyomdából az új könyvem, melynek címe: HUNOK, GERMÁNOK, ROVÁSOK, RUNÁK.

A könyv a Magyar Menedék Könyvesházban (Budapest, 1126. Márvány u. 48.) és a Két Hollós Könyvesboltban (Budapest, 1081. Kenyérmező u. 3/a.) kapható.

Fő témái: a hunok és germánok kapcsolata, alapvető ismeretek a runaírásról; a Kárpát-medencében előkerült, vagy a magyarsággal kapcsolatba hozható runafeliratok bemutatása és megfejtéseik; a vikingekről, akiket több házasság köt a magyarsághoz; a Nibelung Ének hun vonatkozásai... Utoljára 105 évvel ezelőtt jelent meg magyar nyelven alaposabb, átfogóbb anyag a runaírásról, Sebestyén Gyula néprajzkutató és irodalomtörténész tollából. A runákról való hiányos tájékoztatás, a magyar rovásírással való kapcsolat elhallgatása indított ennek a könyvnek a megírására. Az anyaggyűjtés során bebizonyosodott számomra, hogy a magyarok elődei, szkíták-hunok adták át az írást a germánoknak.

Szakács Gáborral együtt tisztelettel kívánok jó egészséget:

Friedrich Klára
2020. március 21.

 

 

 

 

 

 

 

 
Tisza András, a Forrai Sándor Rovásíró Kör tagja, a számítógépes rovásírás fejlesztője és oktatója elkészítette a Rovott mesék II. kötetét, Illyés Gyula gyűjteményéből válogatva ezúttal is. A könyv értékét emelik Czidor Gergő gyönyörű, magyar lelkületű képei.
Kapható: Magyar Menedék könyvesházban és a szerzőnél
: irastudo.tisza@gmail.com .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Újra indult az ÍRÁSTUDÓ!
Tisza András, a Forrai Sándor Rovásíró Kör tagja, a számítógépes rovásírás és összerovások táltosa 15 év után közkívánatra újra indította az ÍRÁSTUDÓ c. rovással szerkesztett újságot.
A5 méretben, 24 oldal, színes. Az ára 590 Ft. postaköltség: 135 Ft.
Viszont terjesztők számára 400.- FT
Megrendeléseket, észrevételeket, kérdéseket az irastudo.tisza@gmail.com címre lehet küldeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újabb rovásírásos korong Tatárlakán és egy ráadás...

A jó hír, hogy előkerült egy újabb rovásírásos korong és egy csont függő Tatárlakán, erről szeretnék itt röviden beszámolni. ... Megtekintés

 

Friedrich Klára: 25 év a rovásírás bűvöletében és szolgálatában

A rovásírást gyermekkoromban tanultam Édesapámtól, de a történetéről és emlékeiről annyit tudott, hogy a szkíták-hunok-avarok, tehát a magyarok elődeinek az írása volt. Így később a tanári munkám (logopédia, fejlesztő pedagógia) mellett jártam utána, nagyobb könyvtárakban, előadásokon, rovásemlékek helyszínein. Kezdetben az alapok tisztázásában sokat segítettek Sebestyén Gyula néprajztudós, Fehérné Walter Anna kiadó, szerkesztő, Forrai Sándor gyors és gépírás tanár összefoglaló könyvei.

41 oldal, PDF, 715 kb ... Megtekintés

 

Torma Zsófia régésznő munkássága liberális és román szemszögből

Torma Zsófia (1832-1899), a világ első régésznője hosszú évtizedek után a liberálisok ingerküszöbét is elérte. A 444.hu oldalon 2018. november 18-án egy Varga Máté nevű szerző tudományosnak álcázott cikke a következő furcsa címmel jelent meg: "Sofia Szászsebesről többször ír, kár, hogy nem férfi"... Megtekintés

 

Az Old Hungarian rovás betűkészlet új szabványszáma

Az Old Hungarian rovás betűkészlet új szabványszáma... Megtekintés

 

Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi indiai történész Attila hun királyról

Levelezőtársamtól érkezett hozzám a hunokról a következő írás, melyet tanítani kéne az iskolákban. Sajnos azonban az iskolákban Ammianus Marcellinus IV. századi, hunokat talán sohasem látott, de hun gyűlölő történetíró véleményét tanítják gyermekeinknek... Megtekintés
 

Más tollával ékeskednek...

Volt már a honlapunkon egy Más tollával ékeskednek c. gyűjtemény, melyet bocsánatkérések és ígérgetések hatására szüneteltettünk. Gyűjteményünk mára ismét nagyra nőtt. Vannak egész oldalra terjedő, hivatkozás nélküli átvételek is könyveinkből, honlapunkról, most idő hiányában csak néhányat mutatunk be... Megtekintés

 

Szakács Gábor és Friedrich Klára történelmi zeneművei

Az alábbi elérhetőségeken hallgathatók és szabadon letölthetők Szakács Gábor és Friedrich Klára itt következő történelmi zeneművei:

Attila ifjúsága:
Megtekintés
Pogány imák:
Megtekintés
Rákóczi él:
Megtekintés
Hunyadi Mátyás igazsága:
Megtekintés
 

Forrai Sándor: A magyar nemzettudat tízparancsolata


 
Nyilatkozat

A Magyarországot napjainkban gyalázó, leckéztető Európa nem segített hathatósan sem a törökök, sem a Habsburgok, sem a szovjet bolsevizmus ellen. Szemforgató magatartását, az ország kifosztását II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem 1703-ban is megfogalmazta. (Szakács Gábor)

These days Hungary is being abused by European countries that never helped her in fighting the Turks, Habsburgs and Sovjets. Their hypocritical behaviour and robbing out the Land was proclaimed even by prince Francis Rakoczi II in 1703.

Heutzutage wird Ungarn von den europäischen Ländern geschimpft, die das Land weder Türken, noch Habsburgen und Sowjets nicht geholfen hatten. Ihre scheinheilige Haltung und Ausrauben des Landes wurde schon in 1703 von Fürst Francis Rakoczi II formuliert.

II. Rákóczi Ferenc kiáltványa (Recrudescunt)
(részlet)

"A magyar nemzet végső veszedelmében, régi szabadságának visszaszerzésére fegyvert fogott, ezért sokan királya elleni hűtlenséggel vádolják. Előadja a panaszaikat, ítéljen belőle mindenki.
...
Mert ez a szabadságban született nemzet inkább kívánja a halált, mint a szolgaságot. Ő pedig az egész világ előtt kijelenti: nemzetének felszabadítására életét, javait, utolsó csepp vérét is kész feláldozni, mert nem vezeti sem nyerészkedés, sem dicsvágy."

 

Szakács Gábor-Friedrich Klára: Attila ifjúsága - Előhang CD

Megtekintés

 

Onody Gyula: Vérünket hullattuk érted, Európa

Vérünket hullattuk érted, Európa
S Te megtagadod magyar fiaid

Mi lett volna vajh' belőled
Ha nem vállaljuk Muhi, Mohács kínjait

Kiket vendégül láttunk, de itt ragadtak
Most veled együtt szórják átkaik

Keseredjen meg szájukban a kenyér
Fogyjanak el végre hazugságaik


Nyitólap
NYITÓLAP
Oldal tetejére