Nyitólap
ÉLŐ ROVÁS
Az ómagyar írás győzött

Az ómagyar írás győzött

Az itt következő írásban a magyar rovásírás helyett Unicode-beli nevének, az Old Hungarian-nek fordítása szerepel, mivel a cikk eredetileg angolul készült. Az angol kifejezéssel egyet értünk, de magyar változatát, az ómagyar írás-t nem kötelező használni, mi magunk, ahogy eddig tettük Forrai Sándort követve, továbbra is magyar rovásírásnak fogjuk nevezni. (Sz. G. - F. K.)

"Az angol név "old" szava az írás régiségére, a magyar nyelv írása kapcsán a latin betűkkel szemben elvezett történelmi elsőbbségére utal. Mivel ezt az írást ma is egy számottevő közösség használja, ezért kortárs írásnak minősül."

ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N4268R - A keresőbe másolva ezen az elérhetőségen olvasható a győztes beadvány a világhálón ---> Megtekintés

Az ómagyar írás 2015 júniusában jelenik meg a Unicode rendszerben, a fejlesztési munka azonban már megkezdődhet, magam pedig a betűtípusokon dolgozom - mondta a Magyar DemokratánakMichael Everson, a világ írásrendszereinek szakértője.

Köszönjük a segítségét, melynek következtében másfél évtizedig tartó egyeztetés után az úgynevezett rovásírást "Old Hungarian" néven elfogadta a Unicode Technikai Bizottság és az ISO/IEC JTC1/SC2/Working Group2nemzetközi szabványosítási munkacsoport, ami azt jelenti, hogy a világ hivatalosan bejegyzett írásai közé került.Volt már feladatai között olyan, ami ilyen sokáig tartott?
Eddigi munkám nagyobbrészt a történelmi és modernkori kisebbségi írások támogatása volt. Némelyiket könnyebb, másokat nehezebb volt kódoltatni, olykor a technikai nehézségek jelentettek akadályt, máskor az azt használó közösség egy részének vagy egészének hozzáállása. Az ómagyar írás elfogadtatása bizony sokáig tartott, ahogyan a tangut-é, nusu-é, föníciai, sőt az egyiptomi hieroglifáké is.

Hány beadvány érkezett Magyarországról?
Tizennégy előterjesztés a kódolási tárgyalás magyar résztvevőitől érkezett, továbbá kilencet én adtam be Szelp Szabolccsal, kettőt Deborah Anderson, a Script Encoding Initiative (Iráskódolási Kezdeményezés) munkatársa, míg két rögtönzött ad hoc bejelentést az ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 csoport.

Ezeket hogyan fogadták a döntnökök?
A két technikai bizottság, az Unicode Technical Committee és az ISO/IEC JTC1/SC2 Working Group 2 alaposan megvizsgálta az összes beadványt, hiszen ez a feladata. Az ad hoc bejelentések azt mutatják, hogy a két fő rivalizáló javaslatot azonos körültekintéssel vették szemügyre. Ezek egyikéről kiderült, hogy a másodikat is magában foglalja, ezért a mindkettőben megtalálható karaktereket ítélték kódolásra érettebbnek. A két technikai bizottság végül a Szelp Szabolcs munkatársammal közösen beadott, egyesített javaslatot választotta.

Ha jól tudjuk, ellenvetés nélkül. Mivel sikerült meggyőzniük a bizottságot?
Javaslatunkban hangsúlyoztuk, hogy a kódolás alapja három elsődleges forrásanyag lenne, ezek alapján állítanánk össze a neveket, jeleket és a karakterek sorrendjét. A másik javaslatban voltak olyan karakterek is, amelyeket nemrég találtak ki, és senki nem használja őket, megint más karakterek mellett pedig nem volt meggyőző tudományos érv. A mi javaslatunkban mindennek szilárd történelmi alapja van, a kisbetűket kivéve. Ezek, bár egyértelműen a XX. században találták ki, napjainkban nagyonis használatosak.

Kellett változtatniaa beadványon, mielőtt elfogadták?
Olykor a karakterneveken és sorrendiségen javasoltunk némi változtatást azért, hogy konszenzusra jussunk. A 2012-es javaslat valóban különbözik a 2008-as közös beadványunkétól és az én igen régi, 1998-as javaslatomtól.

Mikor lesz használható a szabvány?
Mivel az összes technikai szavazás lezajlott, a kódrendszer már végleges. Nem tudom biztosan, hogy mikor lesz a Nemzetközi Szabványügyi Testület szavazásának végső, hivatalos időpontja, de rövidesen. Az ómagyar írás 2015 júniusában jelenik meg a unicode rendszerben, a fejlesztési munka azonban már megkezdődhet, magam pedig a betűtípusokon dolgozom.

Mi történik, ha valaki a nem elfogadott alakot használja és terjeszti a jövőben?
Senki nem szankcionálhatja a szabványtól való eltérést. Az ómagyar írás használóinak érdekében jött létre, és ha alkalmazása nem igazodik a szabványhoz, nem szolgálja a szélesebb közösség érdekét sem.

Bár magyarok kérték fel, a Szondi Miklós által összehívott solti értekezleten mégis megtámadta egy csoport az ön által készített szabványt, mondván, hogy ön amerikai, ezért megoldása "idegen".
Az általam írt javaslatok a legerősebb és legfontosabb forrásokon alapulnak. Ezek: a Nikolsburgi Ábécé, a Marsigli-féle Rovásnaptár és Telegdi János Rudimentája. Melléjük vettünk néhány XX. századi kiterjesztést, amelyeket Forrai Sándor népszerűsített és széles körben használatos. Volt egy amatőr csoport Magyarországon, amely sok új betűt szeretett volna feltalálni, de érveik nem voltak meggyőzőek. Azok egy részét is olvastam, amit a világhálón rólam írtak, többségük azonban ostobaság. Tény, hogy Amerikában születtem, és 26 éves koromban települtem át Írországba, de nem gondolom, hogy ez okot adhat a támadásokra. Az írásrendszerek szakértőjeként sok írás kódolásában vettem már részt, és mivel ez a jártasság értékes, örülök, hogy éppen ezzel járulhattam hozzá az ómagyar írás befogadásához. Sajnos a Szondi Miklós által szervezett tanácskozáson nem tudtam részt venni.

Sokak véleménye szerint az igazi magyar szabvány igazolja Friedrich Klára feltevését, mely szerint az alaki hasonlóság alapján feltételezhető a Tordos-Vinca időszak jelei és a magyar rovásírás folytonossága.
Dolgoztam Marija Gimbutassal, akit nagyon érdekeltek a kárpát-medencei jelek. Ezeket mindig "elő-írásnak" nevezte, és tudta, hogy ha nyelvi tartalmuk volt is, azt lehetetlen megismerni. A Tordos-Vinca időszakban beszélt nyelv nem volt sem indoeurópai, sem uráli, és lehetetlen megmondani, hová tartozott. Ha egy írást nem fejtettek meg és nem ismert, akkor nem lehet tudományos alapon kapcsolatot feltételezni a Krisztus előtti évezredek és a kora középkor között pusztán a jelek felületes hasonlóságai alapján. Eddigi kutatásaim során nem találtam arra utaló jelet, hogy az ómagyar írás a Kárpát-medencében született volna. Mind a jelek szerkezetéből, mind a fonetikai kapcsolatokból világosan látszik, hogy az ótörökkel áll kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy a nagy arámi íráscsalád tagja.

Miért kezdett el foglalkozni a magyar rovásírás Unicode-kódolásával? Kedveli a magyar írásműveltséget?
Az ómagyar írás már akkor bámulatba ejtett, amikor először találkoztam vele. A rovásírása germán rúnákra hasonlít, a kettő fejlődéstörténete azonban nagyon is eltérő. Fontos számomra, hogy a világ írásait kódolják, beleértve az Európában történelmileg jelentőseket, ezért segítettem az ogham, a runaírás, az óitaliai, ópermi és most az ómagyar írás esetében. Úgy vélem, hogy a kódolt írások legfontosabb haszna a nyelv és a történelmi dokumentumok tanulmányozása. Nagyon izgalmas és bátorító ugyanakkor az ómagyar írás megújult használata napjaink Magyarországán, valamint az a munka, amit Friedrich Klára a fiatalok körében végez.

Egyesek azt állították, hogy az Old Hungarian kifejezés magyar fordítása a kihalt, miközben a "my old lady" az angolban sem elhunytat, hanem egy korábbi barátnőt jelent, aki még él. Az említett híres archeológus, Marija Gimbutas szintén az Old Europe, azaz "régi Európa", míg a XVII. században élt magyar tudós, Bél Mátyás az "alt ungarisch" kifejezést használta.
Attól tartok, hogy bizonyos, az ómagyar írás beemelésével kapcsolatos tevékenységek nem technikaiak vagy tudományosak voltak, inkább túlzottan nemzeti és politikai szempontokon alapultak. Ezeknek semmi közük egy történelmi írásrendszerhez, a "régi" tehát sok esetben inkább ideológiai, mint tudományos célokat szolgált. Angolul az Old Hungarian olyan írás, amelyet valaha emberek használtak, jóllehet nem tudjuk, hogy mennyien, azt viszont igen, hogy Európa ezen időszakában a legtöbben nem voltak írástudók. A New Hungarian írást a latinból vették át a magyarok, míg az Old Hungarian rovásírást Közép-Ázsiából hozták a Kárpát-medencébe, és elég nyilvánvalóan az ótörökkel állt közeli kapcsolatban. Az "elég nyilvánvaló" kifejezést szó szerint értem, mivel a nyelvtudománynak köszönhetően képesek vagyunk meghatározni az írásrendszerek közötti kapcsolatot, márpedig az ótörök és ómagyar között sok a hasonlóság. Különösen izgalmasak az ómagyar prenazális mássalhangzó-újítások, amelyek rendszeres fonémikus analízist mutatnak, ami igen kifinomult, és a magyarok büszkék lehetnek rájuk. Csak önökön múlik, hogy minek nevezik ezt az írást angolul, aminek a nemzetközi szabványban elfogadott neve: Old Hungarian.

Magyarországon néhány órában már taníthatják az iskolák az ómagyar vagy másképpen rovásírást, a UNICODE döntése óta pedig még inkább tehetik. Nemzetközi elfogadása valódi sikerének tekinthető.
Ennek nagyon örülök. Ehhez kapcsolódik, hogy kiadtam Lewis Carroll Alice's Adventures in Wonderland című könyvét Szilágyi Anikó nagyszerű magyar fordításában (Aliz kalandjai Csodaországban). Tervezem, hogy megjelentetem ómagyar írással is.

Szakács Gábor

Michael Everson fényképe a www.evertype.com honlapról származik

Michael Everson
Született:1963-ban Philadelphiában, 1989-ben Írországba települt, 12 évig Dublinban élt, egy ideje Nyugat-Írországban
Iskolái: University of Arizona, University of California, University College Dublin
Képesítése: az írásrendszerek kódolási szakértője
Nyelvismerete: angol, német, dán, spanyol, francia, ír
Célja: a világ összes írásrendszerének begyűjtése az Egyetemes Karakterkészletbe

Magyar Demokrata 2014. október 15. (42. szám)

Nyitólap
ÉLŐ ROVÁS
Az ómagyar írás győzött
Oldal tetejére