Nyitólap
NÉVADÓNK


Forrai Sándor mindeddig meg nem valósult javaslata egy Ópusztaszeren felállítandó emlékműről

Forrai Sándor több javaslatot tett a Vérszerződést megörökítő emlékmű felállítására Ópusztaszeren. "A rovásfeliratos emlékmű egyúttal arra is felhívja ország - világ figyelmét, hogy nem mint írástudatlanok jöttünk vissza a Kárpát-medencébe…"
...
Megtekintés

 

Forrai Sándor emlékkiállítás Tatán és Naszályon

2016. március 17-én Tatán indult a Forrai Sándor tanár, rovásírás kutató munkásságát megidéző ez évi rendezvény sorozat. Pontosan születésnapjának előestéjén, mert 1913. március 18-án született (2007-ben hunyt el)... Megtekintés

 

Forrai Sándor fiatal kori fényképéről és a más munkájából élőkről

Forrai Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából 2013 januárjában indította el Szakács Gábor a Forrai Emlékév-et. Ennek előadásai közben több tisztelőjével találkoztunk, akik elmesélték emlékeiket a Tanár Úrról... Megtekintés

 

Plakett Forrai Sándorról

Polgár István már szerepel honlapunkon, a Fényképtár 308-as képén látható, mint a rovásírásos 48x40 mm méretű fémlapos kiskönyv készítője. Most újabb figyelemre méltó művet alkotott, a Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Forrai Sándor iránti tisztelete jeléül. Egy plakettet készített a tanár úrról, ez egy gipszöntvény ( 127 mm átmérő, kb. 6-8 mm vastagság), mely alkalmas arra, hogy bronzöntéshez öntőminta legyen.

 

Összefoglaló a Forrai Sándor Emlékév-ről

Forrai Sándor tanár, rovásírás oktató-kutató születésének 100. évfordulója alkalmából, 2013 januárjában indította el Szakács Gábor a Forrai Emlékév-et. Ennek első eseménye január 22-én a Budapest, XVI. kerületi, mátyásföldi Erzsébetligeti Színházban a rovásírás történeti vándorkiállítás bemutatója volt. Megnyitotta Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere, országgyűlési képviselője. ... Megtekintés

 

Lezsák Sándor (Fidesz) kétperces felszólalás - részlet

Megjegyzés a lent idézett felszólaláshoz:
Igaza van Lezsák Sándor képviselő úrnak. Forrai Sándor kiadott könyve azóta is a magyar rovásírás legjelentősebb rendszerező, összefoglaló műve, tehát a Lakitelek Alapítványt és az Antológia Kiadót illett volna megemlíteni. Ferenczi Gábor képviselő úr 2011 március 28-án hosszan idézett az Országházban egyik könyvemből, azonban az én nevemet sem említette. Párttársa egy egész oldalt emelt át szó szerint egyik könyvemből a sajátjába, a rovásírás krónikás említéseit, de ő sem hivatkozott. Egyéb esetet is tudnék felhozni, de itt csak azt tanácsolom: aki másokat akar (ki)oktatni, az először alaposan ismerje meg a forrásokat, majd tisztességesen hivatkozzon rájuk.

Friedrich Klára nyugdíjas tanár, rovásírás oktató/kutató

Lezsák Sándor (Fidesz) kétperces felszólalás - részlet
2012. március 12. hétfő, 21:55

LEZSÁK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Ferenczi Képviselő Úr! Úgy gondolom, hogy nem kell megerősítenem különösebben a rovásírás iránti elkötelezettségemet. Annak idején, a 90-es évek elején Forrai Sándor bácsi engem keresett fel, miután mindenünnen kitúrták, kilökték, és kiadtuk a könyvét, nem kis nehézség árán, de megjelent a könyv.

Úgy gondolom, hogy helye lesz a rovásírásnak a hungarikumok között, és amit elmondott, azt majd a hungarikumbizottságban kell elmondania vagy önnek, vagy valamelyik frakciótársának, vagy a képviselőtársak közül valakinek, vagy annak, aki éppen majd előterjeszti, és minden bizonnyal ott helye lesz.

Ha elolvassa a preambulumot, és a Kodály-módszerre is utalt például, közösségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ott van a Kodály-módszer, ott van a rovásírás is, és ott van még nagyon sok minden, amit nagyon nehéz lett volna belesűríteni a törvénybe.

Köszönöm szépen.

 

Száz éve született Forrai Sándor

Meghirdetés - körlevél... Megtekintés

 

Dr. Hoffmann Rózsa levele... 

Forrai Sándor rovásírás kiállítása az Erzsébetligeti Színházban

100 éve, 1913 márciusában született Forrai Sándor tanár, a rovásírás nagy kutatója, tudósa. Ez alkalomból rendezvénysorozatot tervez Szakács Gábor, a Forrai Sándor Rovásíró Kör elnöke. Ennek nyitánya lesz 2013. január 22-én, kedden az Erzsébetligeti Színház Kamara termében 18 órakor kezdődő kiállítás. Rövid ismertető beszédet mond a képek felújítását végző Hódos László rovásírás oktató, Mandics György temesvári író, írástörténész, kerületünk lakosa és Tarics Péter felvidéki író, újságíró. A kiállítás február 17-ig tart nyitva.

Friedrich Klára és Szakács Gábor 2013 február 2-án, szombaton 4 órakor tart ugyanitt előadást a rovásírásról és Forrai Sándor életéről, munkásságáról.

Forrai Sándor rovásírás kiállítása az Erzsébetligeti Színházban - 1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b - az Örs vezér tere metróvégállomástól induló 176E és 276E autóbuszok Hunyadvár utcai megállójánál - található.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

 

Somogyi Dezső András: Emlékeim Forrai Sándorról

Somogyi Dezső András úr cserkésztiszt, ny.okl.mérnök, aki az 1940-es években Sárospatakon volt diák cserkész, a Magyar Örökség Díj átadásán osztotta meg velem az emlékeit Forrai Sándorról, 2013 márciusában. (F.K.)
Legnagyobb örömeim közé sorolom, hogy igen tisztelt Forrai Sándor Bátyám Magyar Örökség Arany könyvbe kerülő megtiszteltető elismerést kapott. Mint cserkész vezető tudtam meg a rovásírás terén az 1990 év előtt vezető eredményeit...
Megtekintés

 

"Akkor döbbentem rá, hogy bár Sanyi bácsi élettanilag vak volt, de tudása-hite alapján mégis Látó Ember..."

Bolya István tanár, aki feleségével Pannival a "Bolyafészek"-ben tanulságos és érdekes előadások szervezője, így emlékszik Forrai Sándorra... Megtekintés

 

Forrai Sándor székely-magyar rovásírás kutatása
Magyar Örökség Díjban részesült

2013. március 23-án Kárpát-haza szerte elismert tudósok, szaktekintélyek megalapozott döntéssel álltak oda Forrai Sándor és az általa végzett rovásírás kutatás Magyar Örökség Díjjal történő posztumusz kitüntetése mellé, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében adott át a Magyar Örökség és Európa Egyesület Bírálóbizottsága. A méltatást (laudáció) Friedrich Klára mondta... Megtekintés

 

A magyar írás apostola

Példaképekre, mesterekre minden kornak szüksége volt és lesz. A magyar jövő alapja, a világ jelenleg ismert legrégibb írásműveltsége a rovás-, más néven ómagyar írás, amelynek felélesztésében, terjesztésében vállalt meghatározó szerepet az idén száz éve született Forrai Sándor... Megtekintés

 

Magyar Örökség Díj - Méltatás 2013

... Megtekintés

 

Az írás megmaradt: Forrai Sándor 25 éve

December 15-én, harmincöt évvel első bemutatása után ezúttal Pécsett nyitották meg az érdeklődők számára Forrai Sándor rovásírás vándorkiállítását... Megtekintés

 

A rovásírás, mint a Nemzeti Kulturális Örökség és a Nemzeti Alaptanterv része (Felhívás) - Módosítás

Mivel a fenti cikk csak januárban jelent meg, előtte a jelzett címmel felhívásban fordultam a rovásíró társadalomhoz, amelynek az eredetihez képest kivonatos változatát az alábbiakban ismét közzéteszem... Megtekintés

 

Mély megrendüléssel tudatjuk...

Mély megrendüléssel tudatjuk néhai Forrai Sándor tanár úr barátaival, hogy 2010. október 22-én elhunyt, szeretett feleségét, Marikát, katolikus szertartással helyezték örök nyugalomra november 25-én a budapesti Megyeri-temetőben. Már tanár úr feleségeként 1939-ben gyors- és gépíróiskolát alapított, amelyet 1952-ben államosítottak. Az iskolában Forrai Sándor a szaktantárgyakat másodállásban tanította és kitűnő eredményeket ért el. Marika több gyors- és gépírásos tankönyvet írt, ezeket átdolgozták feltételes reflexológiára.

 

Forrai Sándor munkássága

Forrai Sándor tanár, írástörténész, rovásírás kutató, református presbiter 2007 május 25.-én távozott közülünk. Fájdalmas hiányát csak úgy enyhíthetjük, ha nem engedjük elfeledni tanításait és idézzük gondolatait. Van miből merítenünk... Megtekintés
Historian of the runic script. At home in his youth he already got acquainted with Hungarian history, runic writing and patriotism... Translated by dr. Pungur József (Edmonton)
Read

 

Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig

Számomra az a könyv jelenti az igazi értéket, amelyik meghatározó módon segíti világlátásomat és ismerete nélkül nem lenne teljes az életem. Ilyen kiadvány Forrai Sándortól Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig... Megtekintés

 

A kortárs rovásírás atyja

Beszélgetés Forrai Sándorral
"Oktatási elvem: szeretet, szigor és a tantárgy megkedveltetése"
Megtekintés

 

Forrai Sándor művei

Forrai Sándor megjelent könyvei
Forrai Sándor írásai - válogatás...
Megtekintés

Forrai Sándor:
A magyar rovásírás elsajátítása

 

Örömhír, hogy bár kis példányszámban, de újból kiadásra került a "rovásírás atyjának", Forrai Sándornak tankönyve, A magyar rovásírás elsajátítása. Az eredeti 1996-ban jelent meg.
A könyv megrendelhető Forrai Zsoltnál, a forraiestarsa.kft@chello.hu címen és kapható a nemzeti könyvesboltokban.

Forrai Sándor:
Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig

Antológia Kiadó - 1994

Minden rovásíró nélkülözhetetlen kézikönyve, amely napjainkban sajnos már csak az antikváriumokban lelhető fel. Tudományos egyben olvasmányos nyelvezete lehetővé teszi, hogy szinte korhatár nélkül legyen ajánlható mindenki számára. Kiindulási alap ahhoz, hogy a rovásírás rabul ejtse és többé el ne eressze a magyar íráskultúra iránt fogékony embereket.

 

Tisztelt Magyar Örökség és Európa Egyesület!

...javasolja a Magyar Örökség Díjra a Székely-magyar rovásírást és Forrai Sándort... Megtekintés

 

A Székely Nemzeti Tanács megemlékezése

Kétségtelen, hogy súlyos veszteség érte a rovásírás használatát szorgalmazó, illetve megismerők egyre terebélyesedő, növekvő táborát Forrai Sándor elhunytával. Neve elhangzásakor egy olyan széles mozgalom ... Megtekintés

 

Búcsú Forrai Sándortól

Sanyi bácsi távozott közülünk, békésen, szelíden, ahogyan életében ismertük. Nélküle csak azért nem érezzük teljesen magányosnak magunkat, mert az általa megjelölt úton ma már ezrek haladnak velünk. Fiatalok és kevésbé fiatalok együtt... Megtekintés

 

Kedves Marika és kedves gyászoló Család!

Nincs nagyobb fájdalom, mint az, amit akkor érzünk, ha valaki a családból örökre eltávozik. Őszinte együttérzéssel osztozom Önökkel eme mélységes fájdalmukban a magam és családom nevében is... Megtekintés

 

Forrai Sanyi bácsira emlékezve

Megdöbbenve vettük tudomásul, hogy Forrai Sanyi bácsi, mindannyiunk Sanyi bácsija, amint a cserkészeknél szokás nevezni, már nincs közöttünk. Halhatatlan lelke már a Teremtő Atyánknál van... Megtekintés

 

Isten veled, Forrai Sándor bácsi!

Igen, a Jó Isten minden bizonnyal Forrai Sándorral van, pontosabban ő van Istennel, az Istennél, hiszen Tőle tanultuk meg Isten nevének jelentését: Ős Ten, Ős Lélek... Megtekintés

 

Forrai Sándor

Dorogi Ferenc Miklós verse Megtekintés

Nyitólap
NÉVADÓNK
Oldal tetejére